nieuws

‘We worden gedwongen ons vizier op het westen te richten’

bouwbreed

‘We worden gedwongen ons vizier op het westen te richten’

De economische crisis dwingt de Twentse bouwer Plegt-Vos zijn blik op het westen te richten. “We moeten die kant op om te groeien.”

Directeuren Jan Snijders en Theo Opdam draaien er niet omheen: de dalende
bouwproductie heeft ook Plegt-Vos flink geraakt. De aannemer uit Oldenzaal zag
afgelopen jaar de omzet met een kleine 10 procent afnemen tot 187 miljoen euro.
Feitelijk was de terugval groter. Door de overname van Geelen Bouw, eind 2008,
bleef de schade echter nog enigszins beperkt. Om komende jaren niet nog meer
omzet te verliezen, ziet Plegt-Vos zich genoodzaakt meer naar het westen te
trekken. Het werk achterna. Sni jders: “De groei van Nederland concentreert zich
toch vooral in het westen. De crisis maakt dat nog eens extra duidelijk. Daarom
hebben we destijds ook al Geelen Bouw uit Vleuten overgenomen. Daarmee zijn we
wat dichter bij de Randstad gekomen. Willen we groeien, dan moeten we die kant
uit.” Opdam vult aan: “Het Noorden is een krimpgebied. De gevolgen worden nu
zichtbaar. Ook daarom worden we min of meer gedwongen ons vizier meer op het
westen te richten. Onze mensen van de vestiging in Lelystad trekken al steeds
meer Noord-Holland in. Daar liggen de kansen.” Plegt-Vos mag dan geografisch
zijn grenzen verleggen, dat betekent niet dat de bouwer zich ook op ander werk
zal storten. “We blijven ons richten op bouwwerken van tussen de 5 en 10 miljoen
euro en met een looptijd van 1 tot 2 jaar”, benadrukt Opdam. “En dan vooral in
de woningbouw, zorgbouw en zeer zeker ook in renovatie en onderhoud.”

Inkoop

Het bedrijf gaat zich zeker niet mengen in de strijd om de allergrootste
projecten. Geen grote kantoorkolossen, geen ingewikkelde tunnelprojecten, maar
ook geen woonwijken met honderden woningen tegelijk. “In de regio’s waar we van
oudsher actief zijn, het oosten en noorden, zijn die er niet zoveel”, vertelt
Snijders. “Ons bedrijf is er dan ook niet op ingericht. In het westen heb je wel
veel meer grote werken. Die aan te kunnen, vraagt echter andere kwaliteiten van
onze mensen. Het zou bovendien grote gevolgen hebben voor onze inkoop.” Opdam:
“We hebben wel een paar grotere projecten in uitvoering. Bijvoorbeeld de bouw
van een woonzorgcomplex in Zuidhorn. Een werk van 25 miljoen, dat we samen doen
met Trebbe Bouw. Te veel van dat soort projecten willen we echter niet. We zijn
voorzichtig. Je kunt je er snel in verslikken. Laat andere bedrijven de hele
grote projecten maar doen. Er blijft voldoende voor ons over.” De directeuren
realiseren zich dat de stap naar het westen niet zomaar is gezet. “Hier in
Twente is onze naamsbekendheid onder opdrachtgevers zeer groot”, zegt Opdam.
“Maar voorbij Apeldoorn is dat al een stuk minder. Daar zullen we aan moeten
werken. Marketing en communicatie krijgen komende tijd dan ook extra aandacht.”
Aan nog een overname om de positie in West-Nederland te versterken, denken de
Tukkers niet. “Dan koop je capaciteit. Ik denk niet dat dat verstandig is”,
aldus Snijders. “Wij zijn ook geen kralenrijger. We zullen ons niet snel laten
verleiden. Ook al omdat we momenteel onze handen vol hebben aan ons eigen
bedrijf.”

Banenverlies

Wat dat laatste betreft: afgelopen jaar schrapte Plegt-Vos vijftig
arbeidsplaatsen. Meer banenverlies ligt niet in de lijn der verwachting, maar is
ook niet uitgesloten, aldus Opdam. “De volumes dalen en zullen waarschijnlijk
niet meer terugkeren op het hoge niveau van enkele jaren terug. Ik verwacht dat
wij dit jaar een gelijkblijvende omzet zullen draaien. Maar als dat niet lukt,
zullen we opnieuw maatregelen moeten nemen. Dat kan overigens per vestiging nog
verschillen.” Hij noemt het vooral vervelend dat nu werknemers worden
weggestuurd die over twee of drie jaar weer hard nodig zijn. “De lieden die nu
de bouw al dan niet gedwongen verlaten, komen niet meer terug. Dat zal de
realiteit straks zijn. Er gaat krapte ontstaan, daar ontkomen we niet aan.” De
maatregelen om de bouw in de huidige crisisperiode aan het werk te houden,
kunnen op instemming rekenen van Snijders en Opdam. Echter, een belangrijke
ingreep hebben ze gemist: een verlaging van het btw-tarief voor de sector. “In
België heeft dat gewerkt. De woningmarkt is er redelijk stabiel gebleven”, zegt
Snijders. “Onze regering wil er niet aan, omdat het in strijd zou zijn met
Europese regels. Ik denk echter dat Nederland weer eens het braafste jongetje
van de klas wil zijn. Helaas.” Te veel afgeven op de overheid willen de
bestuurders echter niet. “We moeten vooral naar onszelf kijken”, vindt Opdam.
“De marktsituatie is nu eenmaal zoals die is. Plegt-Vos moet zich daar maar aan
aanpassen en andere wegen zoeken om de orderportefeuille vol te krijgen. Dat
doen we onder meer door nieuwe concepten te bedenken. Zoals het energiezuinig
maken van corporatiebezit. Comfortabele woningen en minder energielasten. Met
dergelijke concepten blijven we ook uit de aanbestedingsmarkt, want daar word je
momenteel niet vrolijker van.”

Reageer op dit artikel