nieuws

Waterschappen moeten blijven

bouwbreed

Een van de meest onzalige ideeën van de Heroverwegingswerkgroepen is wel het opheffen van de waterschappen. De gemeenten zouden die taken kunnen overnemen.

De uitdagingen voor de komende jaren zijn bekend. De zeespiegel blijft
stijgen, wateroverlast neemt toe terwijl verdroging natuur en landbouw teistert.
Waterschappen hebben de expertise in huis om deze uitdagingen aan te gaan. Met
deze woorden verzette oud-minister van Landbouw en voorzitter van de
Deltacommissie, Cees Veerman, zich begin januari tegen opborrelende uitspraken
in de politiek die af wil van de waterschappen. De Heroverwegingswerkgroep
Openbaar Bestuur heeft daar ook het nodige van gezegd en bedacht dat opheffing
ervan geld kan opleveren. Op termijn dan, want daar is wel een
grondwetswijziging voor nodig. Volgens Veerman is die besparing ook nog maar de
vraag. De kosten van de schappen als bestuurslaag bedragen momenteel slechts 8
promille van de jaarlijkse uitgaven voor waterbeheer. De besparing zal derhalve
marginaal zijn. Daar tegenover staat een aantal nadelen die niet onderschat
mogen worden. Waterbeheer is iets waar wij Nederlanders goed in zijn. Niet voor
niets zijn Engelsen hier na de overstromingen in november vorig jaar raad komen
vragen hoe dat te voorkomen. Daarbij ging het nog niet eens om doorgebroken
dijken, maar wel blijkt dat we een uniek exportartikel in handen hebben.

Politieke speelbal

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat Nederlanders niet willen bezuinigen op
zaken rond de eigen leefomgeving, waaronder dijken en veiligheid. Niet dat het
gevaar direct dreigt, maar door de taken van waterschappen bij gemeenten of
wellicht provincies onder te brengen, bestaat wel de kans dat veiligheid tegen
het water een politieke speelbal wordt. Bekend is op andere terreinen dat de
politiek een kort geheugen heeft en als de financiële nood aan de man komt,
graag bezuinigt op zaken die weinig zichtbaar zijn. Als voorbeeld dient de
manier waarop jarenlang door gemeenten is omgegaan met het beheer van
rioleringen. Een enorme onderhoudsachterstand was het gevolg. Natuurlijk is een
discussie mogelijk over een zo efficiënt mogelijke inrichting van het
waterbeheer in ons land. Daarbij zijn vragen te stellen over de omvang van
waterschappen en of er niet minder, maar grotere moeten zijn. Dat zou wellicht
kunnen bijdragen aan verdere versterking van de kennis op dit gebied, waardoor
Nederland zijn internationale faam kan vergroten. Opheffen is in dat plaatje
geen optie. Daarmee loopt het land een te groot risico dat de kennis teloorgaat.
Dat vergroot de onveiligheid. De politiek moet dat niet willen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels