nieuws

Voorstellen treffen gemeenten hard

bouwbreed

Als de heroverwegingsvoorstellen werkelijkheid worden, worden gemeenten hard getroffen. Dit schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een uitgebreid commentaar.

De ambtelijke voorstellen voor bezuinigingen zouden tot een korting van 1,7 miljard op het Gemeentefonds kunnen leiden, afschaffing of bezuiniging op specifieke uitkeringen en overheveling van taken naar gemeenten zonder voldoende bijbehorende middelen. Dat kan, bij elkaar, gemeenten in de problemen brengen, vindt de VNG.
De budgetten voor stedelijke vernieuwing en het Besluit locatiegebonden subsidie zouden kunnen sneven terwijl ook de financiering van de wijkenaanpak op de tocht staat. Daarvoor in de plaats stellen de ambtenaren wel voor op termijn een investeringsbudget van 800 miljoen in te stellen voor wijken, krimpgebieden en complexe nieuwbouwlocaties. Vanwege dat laatste kan de VNG nog geen concrete uitspraken doen over de exacte gevolgen. Ook de consequenties van de voorstellen voor corporaties zijn niet duidelijk. Huurliberalisatie levert meer inkomsten op maar de vraag is of corporaties die mogen houden.
Toch zien gemeenten ook mogelijkheden om de eigen positie te verstevigen en efficiënter te werken. Dat geldt vooral wanneer het gaat om de overdracht van taken en verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten.

Reageer op dit artikel