nieuws

Volker Wessels verbetert integriteitsbeleid

bouwbreed

Volker Wessels scherpt zijn integriteitsbeleid verder aan. Dit jaar worden bij de werkmaatschappijen inventarisaties gemaakt van de risico’s.

De bouwer uit Rotterdam komt tot de conclusie dat zowel de regeling voor
klokkenluiders als de communicatie rond het integriteitsbeleid verbetering
verdient. Volker Wessels concludeert dat in de bouw onvermijdelijk sprake is van
een golfbeweging in de aandacht voor integriteit. “In de jaren na de
bouwfraudeaffaire stond het belang ervan bij iedereen op het netvlies gebrand”,
is te lezen in het eerste duurzaamheidsrapport van het zeventienduizend
medewerkers tellende concern. “In de jaren daarna was het niet meer zo
vanzelfsprekend en is het zaak het bewustzijn erover levend te houden.” Het
integriteitsbeleid leverde bij Volker Wessels vorig jaar 27 meldingen bij een
vertrouwenspersoon op. Zes als ernstig beoordeelde gevallen leidden tot het
ontslag van negen medewerkers.

Reageer op dit artikel