nieuws

Verkiezingsprogramma’s

bouwbreed Premium

Het lijkt allemaal niet te gaan lukken

De afgelopen weken heb ik met de kopstukken van de brancheorganisaties tientallen uren doorgebracht in fractiekamers van de Tweede Kamer en op de partijbureaus van de zes partijen die er toe doen. Inzet was natuurlijk de belangen van onze bedrijfstak zo goed mogelijk in de verkiezingsprogramma’s verwoord te krijgen. De boodschap was gelukkig zo eenvoudig dat de meeste politici het in een keer snapten. Minder regels en snellere procedures. Meer vrijheid om op onze gronden onze plannen te realiseren. Meer overheidsinvesteringen. En meer financiële steun aan onze bedrijven. Natuurlijk werd onze boodschap welwillend aangehoord, maar we hebben niet het gevoel gekregen dat onze wensen serieus worden genomen. Ook de renationalisatie van de woningcorporaties lijken we niet te kunnen tegenhouden, ondanks ons pleidooi voor minder overheid. Dat plaatst ons voor een enorm dilemma. Onze boodschap deugt, maar niemand luistert. Hoe gaan we daar mee om? Roepen we onze achterban op om te gaan stemmen op de (in onze kringen populaire) Partij van de Boze Burgers?
Of vragen we die honderdduizenden mensen die in onze sector werken juist niet te gaan stemmen? Het is een duivels dilemma. Critici houden ons voor dat onze boodschap niet klopt. “20e eeuw wederopbouwdenkend”. “Oude wijn in oude zakken”. “Aanbodgedreven”. “Niet inspelend op de nieuwe maatschappelijke vraagstukken”.
Makkelijk praten, denken wij als lobbyisten dan. Wat is het alternatief? Toch niet: betere regels, bouwen in stedelijk gebied, betere benutting van de bestaande voorraad wegen en gebouwen en onze eigen broek (op een slimme, klantgestuurde manier) ophouden?

Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht

Reageer op dit artikel