nieuws

Uitstel Bouwbesluit deert Bouwend Nederland niet

bouwbreed

Als het herziene Bouwbesluit pas in 2012 – een jaar later dan gepland – ingaat, vindt Bouwend Nederland dat geen probleem.

Voor de belangenbehartiger van bouwbedrijven is het belangrijker dat er geen
vergissingen worden gemaakt, zoals ook in 2003 gebeurde. Dat laat Pieter Clerx
van Bouwend Nederland weten in een interview in deze krant. Clerx constateert
dat het ministerie van VROM bij het opstellen van het derde Bouwbesluit weinig
van het verleden heeft geleerd. Hij heeft de indruk dat het ministerie de
consequenties van voorgestelde nieuwe bouwregels niet heeft doorgerekend.
Volgens hem zou dat wel moeten, bijvoorbeeld in een testwijk. Het interview met
Clerx is het eerste artikel in de reeks ‘Concept Bouwbesluit 3.0’, waarin Cobouw
de komende maanden elke vrijdag een deskundige aan het woord laat.

Combinatie

Het nieuwe Bouwbesluit, dat de werktitel Bouwwerkbesluit draagt, is een
combinatie van het Gebruiksbesluit en het Bouwbesluit. Hoofddoel van het nieuwe
besluit is het versimpelen van regels. Nieuw is de milieuparagraaf die
voorschrijft dat milieuprestaties van bouwwerken inzichtelijk moeten worden
gemaakt. Bouwbesluit 3.0 moet 1 januari 2011 ingaan.

Reageer op dit artikel