nieuws

Twintig partijen streven samen naar Bouw Informatie Model

bouwbreed Premium

Zo’n twintig partijen in de bouw hebben de intentie actief bij te dragen aan de ontwikkeling en implementatie van een gezamenlijk Bouw Informatie Model (BIM). Zij verklaarden dat op een bijeenkomst van de Bouw Informatie Raad (BIR) in Fort Voordorp in Groenekan.

De raad verwacht dat in 2014 een vijfde van alle bouwwerken op basis van een BIM wordt uitgevoerd. “Daarna gaat de verdere invoering vanzelf”, zei BIR-programmamanager Hans Nijssen. Hij vroeg betrokkenheid van alle partijen in de bouw, bereidheid om over de grenzen van eigen organisaties samen te werken en vooral implementatie. “U moet gaan investeren in mensen die het uitvoeren”, aldus Nijssen. Hij kondigde een handboek met ‘best practices’ aan en somde de voordelen van ‘bimmen’ op, zoals minder faalkosten en verbetering van de kwaliteit. De BIR is op zoek naar financiering en beziet eind 2010 “waar we staan”.
De partijen die de intentieverklaring ondertekenden zijn verdeeld in vier groepen: opdrachtgevers/opdrachtnemers, kennisinstituten, onderwijs en ict-bedrijven. “De ondertekening is niet vrijblijvend”, benadrukte Aart van Gelder van Arta en voormalig directeur van Imtech. “De BIR-strategie is uitgebreid besproken met de brancheorganisaties en partijen. Het is een commitment geworden.” Hij vindt dat de overheid financieel zou moeten bijdragen en dat een lobby van Bouwend Nederland daarbij een grote rol zou kunnen spelen. “Er is geld nodig voor de ontwikkeling van objectenbibliotheken, de brandstof voor een BIM.”

Verkokerd

Volgens Van Gelder is het onderwijs te verkokerd en is een algemene opleiding tot system engineer nodig. De BIR ondersteunt een leerstoel integraal en virtueel bouwen aan de TU Delft. De BIR heeft voor de komende drie jaar een bedrag begroot van ruim 2 miljoen euro voor onder meer het handboek, kennisoverdracht en de ontwikkeling van objectenbibliotheken.

Reageer op dit artikel