nieuws

Toilet geeft Snekers energie

bouwbreed Premium

Woningstichting De Wieren voorziet 250 woningen en een kleinschalige zorginstelling in Sneek via onder meer het toilet van energie

Met de spoeling van de wc wordt uiteindelijk biogas gemaakt. Een wijkcentrale
genereert met dit gas elektriciteit en warmte. Het project wordt gerealiseerd in
de wijk Noorderhoek. Eind dit jaar worden de eerste dertig ‘biogaswoningen’
opgeleverd, verwacht directeur Henk Heikema van der Kloet van De Wieren, een van
de partijen die bij dit project zijn betrokken. “In de loop van de jaren worden
stapsgewijs de resterende 220 opgeleverd.” Het project is in zijn woorden ‘een
opschaling van een goed verlopen proef’ die eerder met 32 woningen werd
uitgevoerd in Sneek. Anders dan daar worden in Noorderhoek het zwarte
toiletwater én het grijze huishoudelijke afvalwater op locatie (gescheiden)
gezuiverd. Het gezuiverde water wordt geloosd in een nabijgelegen sloot. De
corporatie verwacht dat het project de woonlasten van de huurders met ruim een
kwart vermindert. “Het is echter alleen economisch uit te voeren in
nieuwbouwprojecten en bij grootschalige renovatie”, zegt Heikema van der Kloet.
Voor de bestaande bouw valt het naar zijn mening te duur uit.

Wijken

DeSaH, een afkorting van ‘Decentrale Sanitatie en Hergebruik’ ontwikkelde de
infrastructuur en de benodigde technische installatie om de woningen via het
toilet van energie te voorzien. Het bedrijf is een zusteronderneming van
Landustrie uit Sneek. DeSaH probeert het systeem in Nederland toegepast te
krijgen in wijken vanaf 1500 tot 10.000 woningen. “Het systeem bestaat uit een
gescheiden riolering voor zwart- en grijs water”, zegt Brendo Meulman van DeSaH.
De bewoners gebruiken een vacuümtoilet van het Zweedse Roediger. Dit toilet kan
met anderhalve liter water toe voor een spoeling. Het systeem kan eventueel
worden uitgebreid met een keukenvermaler die huishoudelijk organisch afval
maalt. Het versnipperde afval wordt gemengd met het zwarte water. “Zo ontstaat
een mengsel met veel organisch materiaal”, legt Meulman uit. Dat wordt vergist
tot biogas. Het gas wordt verstookt in een (centrale) verwarmingsketel.
Vergisting levert ook het voordeel op dat na het proces weinig slib overblijft.
In het water komen nog wel veel voedingsstoffen voor. Die kunnen er ook worden
uitgehaald en verwerkt tot kunstmest. “Dat gebeurt binnenkort in het onderkomen
van het NIOO in Wageningen”, vertelt Meulman. “Volgens het Nederlands Instituut
voor Ecologie zelf ‘het meest duurzame kantoor van de wereld’.” Hier wordt ook
de fosfaatkringloop gesloten. Iets dergelijks wordt volgens hem ontwikkeld voor
Villa Flora, een kantoor voor de Floriade 2012 in Venlo.

Rioolwater

Het project van De Wieren dat eind september wordt opgeleverd wordt
gecombineerd met een warmte/koude-opslag. De warmte die vrijkomt bij het
verstoken van het biogas wordt in de bodem opgeslagen. In de wijk wordt ook de
warmte uit het rioolwater gehaald. “De 250 woningen die nu in aanbouw zijn
hebben een zeer lage EPC van 0,5”, zegt Meulman. “Dit betekent dat
verhoudingsgewijs meer energie wordt verbruikt om tapwater te verwarmen dan voor
de ruimteverwarming.” Die warmte verdwijnt via het riool. Een centrale wisselaar
haalt die eruit. Dat gebeurt nadat het water is behandeld omdat bij dit proces
ook nog warmte ontstaat. Daarbij levert gezuiverd water minder kans op
verstopping van de warmtewisselaar op.

Reageer op dit artikel