nieuws

Strukton Rail hoog op CO2-ladder

bouwbreed

Strukton Rail is naast Volker Rail geklommen in de top van de CO2-ladder van spoorbeheerder ProRail.

Het certificaat voor trede 5 is per 31 maart ingegaan. Vorig jaar slaagde
Strukton Rail zijn CO2-uitstoot met 6 procent te verminderen. Met die prestatie
overtrof de Utrechtse spoorbouwer zijn eigen doelstelling met 4 procentpunten.
Dit jaar mikt bouwer Strukton op een vermindering van de uitstoot CO2 van 2
procent ten opzichte van 2009. Aandachtspunten voor 2010 zijn de inkoop van
groene energie, geringer energiegebruik in de dataruimte en een vermindering van
het papiergebruik. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een schonere en kleinere vloot
van leasewagens. Opzet is ook om medewerkers meer gebruik te laten maken van het
vervoer per spoor.

Reageer op dit artikel