nieuws

Rijkstaken naar provincies bespaart tientallen miljoenen

bouwbreed

Als provincies taken overnemen van het Rijk en de waterschappen, kunnen tientallen miljoenen worden bespaard. De drie noordelijke provincies willen daarmee een proef beginnen.

Friesland, Groningen en Drenthe denken dat de overheid efficiënter en
goedkoper kan werken als het Rijk regionale taken aan de provincies overdraagt,
schrijven zij in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. De provincies
hebben nu al deels de regie over wegen, water en landschap. Door die uit te
breiden met de taken die het Rijk en waterschappen op die terreinen verrichten,
kunnen de provincies dubbel bureauwerk en overleg tegengaan en het geld
efficiënter besteden.

Het overnemen van de taken van de noordelijke waterschappen door de
provincies kan 23 miljoen tot 49 miljoen euro per jaar besparen. Van het Rijk
willen de provincies het beheer over wegen als de N31 en A31 (Wâldwei en
Leeuwarden-Harlingen), de N32 en A32 (Leeuwarden-Heerenveen), de N33 in
Groningen en de N48 (Drenthe) inclusief de nieuwbouwplannen overnemen. De
overname van de Dienst Landelijk Gebied en de taken die binnen het
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) vallen, kunnen ervoor zorgen dat de
provincies met integrale oplossingen het landschap verbeteren. Het vergroot de
slagvaardigheid voor de overheid en ook voor burgers zal duidelijker zijn bij
wie ze moeten aankloppen. In hun brief vragen de provincies om in het Noorden
als proef te beginnen met de overdracht van rijkstaken. Later kunnen andere
provincies volgen. Tegelijk onderzoeken de provincies of ze geld kunnen besparen
door de noordelijke samenwerking ook op het gebied van administratie en inkoop
door te voeren.

Reageer op dit artikel