nieuws

Prikkel de markt met uitdagingen

bouwbreed

Mark Elbers, directeur contracting van Arcadis, roept op de maatschappelijke kosten van de wedren om projecten sterk te beperken. Opdrachtgevers moeten wat hem betreft niet al in de fase van aanbesteding de grondwet willen schrijven.

Veel is volgens Elbers al gewonnen als opdrachtgevers in de prekwalificatie
hun keuze beperken tot drie of vier eindkandidaten. Bouw ook meer
vrijheidsgraden in, stelt hij, waardoor je de aannemers prikkelt tot
creativiteit. Dat komt zowel de innovatie als de kosten ten goede. “Want de
prijs wordt pas bepaald bij de oplevering.” De verspilling bij de aanbestedingen
belooft in het licht van de op handen zijnde bezuinigingsronden nog schrijnender
te worden. Het onvermijdelijke snoeien op de uitgaven voert immers tot een
geringere capaciteit bij de overheid om bouwplannen te ontwikkelen. Dreigend
gevolg: een nog langere tijd van voorbereiding dan nu al het geval is. Tenzij de
keuze gemaakt wordt om nauwer en efficiënter met marktpartijen samen te werken.

Uitgedaagd

“Wij willen op dit thema – laat meer aan de markt over – graag uitgedaagd
worden”, zegt Elbers. Voorbeelden heeft hij bij de hand. De wijze waarop Arcadis
nabij Venlo op Floriade 2012 transparante verslaglegging combineert met een
kavelprijsgarantie. Hoe samen uit te vinden hoe per vierkante meter de hoogste
kwaliteit kan worden bereikt. Maximaal wordt het beschikbare geld ingezet om
vervolgens de keuze aan de klant te laten. Goedkope groene grastreden in het
buitentheater? Of toch, vanwege de uitstraling, liever natuursteen toepassen.
Hak de knoop maar door. De driehonderdkoppige afdeling Contracting waaraan
Elbers leiding geeft, pakt veelsoortige projecten op. Drie op de vijf werken
hebben een private opdrachtgever. De rest van de projecten geschiedt voor
overheden. Trots is de directeur op de groene woonwijk Oostindië in Leek. In de
eerste fase 20 hectare met centraal een park dat zuiverend fungeert als
helofytenfilter. Dan de opschaling naar 80 hectare en twee extra parken.
Toezicht op sloop, bodemsanering en bouwrijp maken onderdeel uit van het karwei.
Van heel andere kaliber zijn de gebiedsontwikkeling in de Beulakerpolder bij
Giethoorn en de sanering van een voormalig pompstation van Defensie in
Schaarsbergen. Elbers: “Je kunt elkaar vinden in vele contractvormen. Met een
budgetgarantie bijvoorbeeld. Dan wordt een werk niet duurder en misschien wel
goedkoper. Of werk in alliantie, waarbij je gezamenlijk borg staat voor de
laatste 20 procent aan risico’s. Publicitair zijn de opdrachtgevers en aannemers
veel beter af met een betere samenwerking. Je rolt niet meer van conflict naar
conflict maar laat zien hoe je in samenwerking de mooiste dingen presteert.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels