nieuws

Politiek mag niet fors bezuinigen

bouwbreed

De hypotheekrenteaftrek staat volop ter discussie. Daarnaast waart het bezuinigingsspook rond. Een zorgelijke situatie, vinden Nico Rietdijk, en Leendert Meijers. Want hiermee dreigt er voor de Nederlandse economie een nieuwe depressie.

Hoe vaak heeft Wouter Bos niet gezegd dat de geldinjecties van de regering in
de banken de belastingbetaler geen cent kosten, maar juist geld opleveren? Er
wordt immers met rente terugbetaald. Waarom dan nu bezuinigingen? Het antwoord
daarop is simpel: de economie is vorig jaar met bijna 5 procent gekrompen, dus
de staat krijgt ook minder binnen. Op een jaarbegroting van 400 miljard is er
een tekort van 29 miljard.

Belastingdeskundigen

Veel politieke partijen, buigen zich nu het hoofd over hoe dit op te lossen.
Een aantal van hen, vooral die aan de linker zijde, laat zich graag adviseren
door belastingdeskundigen. Maar belastingdeskundigen zijn geen economen. Met als
gevolg: deze politieke partijen lopen het risico de Nederlandse economie een
nieuwe depressie te bezorgen en daarmee de schatkist opnieuw fors geweld aan te
doen. Terecht dus dat econoom en algemeen directeur van de De Nederlandsche
Bank, Nout Wellink, laatst waarschuwde voor ongenuanceerde bezuinigingen. Zo
adviseerde hij onder de huidige slechte economische omstandigheden even geen
discussie te beginnen over de hypotheekrenteaftrek, om de in het slob zittende
woning(bouw)markt niet nóg verder in de vernieling te helpen. Wellink werd
echter door diezelfde politici ogenblikkelijk gecorrigeerd. Hij moest zich
liever bezighouden met zaken als financiële stabiliteit en een gezond bankwezen
en zich niet bemoeien met zaken waar hij niet over gaat, zoals de
hypotheekrenteaftrek.

Voorzichtig

Maar dat was nou precies waar Nout Wellink wél voor waarschuwde. Als econoom
en hoeder van de financiële stabiliteit van ons land weet hij als geen ander hoe
voorzichtig je moet zijn met maatregelen die de economie verder ondermijnen. Als
we niet oppassen raakt Nederland anders in een vicieuze cirkel van krimpende
economie en aanhoudende bezuinigingen. Dus kom op politiek: wees verstandig. Hou
het volk niet dom met simpele one-liners en goedkope koopkrachtpraatjes, die
onder het mom van ‘sociaal en rechtvaardig’ arm en rijk tegen elkaar opzetten.
Zeker niet als je weet dat Nederland daardoor velen jaren verder achter op
raakt, de vele werkloze bouwvakkers incluis.

Nico Rietdijk en Leendert Meijers
Directie NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers

Reageer op dit artikel