nieuws

Overijssel prijst steun Kamer tegen megastallen

bouwbreed

Overijssel is blij dat de Tweede Kamer de compartimentering van dierrechten weer invoert. Dit betekent dat plannen voor megastallen van boeren van buiten de provincie niet meer mogen.

De Kamer gaf met dit besluit gehoor aan het verzoek van de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat de compartimentering met onmiddellijke ingang geldt, vooruitlopend op de wijziging van de wet. De grenzen werden begin 2008 opgeheven en daarmee was het mogelijk geworden dierrechten vanuit het zuiden van Nederland vrij te verhandelen in andere provincies. Het provinciebestuur heeft zich altijd verzet tegen het opheffen van die grenzen, omdat het vreesde dat met name varkenshouders vanuit Zuid-Nederland zich in Oost-Nederland zouden vestigen.
Begin deze maand verzochten Gedeputeerde Staten van Overijssel minister Verburg (landbouw) de compartimenten weer in te voeren. Ze deden dat nadat de provincie Noord-Brabant op 19 maart had besloten een stop in te stellen op de nieuwvestiging van intensieve veehouderij.
Tot dan toe was het reconstructiebeleid in Noord-Brabant soepeler dan in Overijssel, maar door het besluit van de Brabantse Staten werden de mogelijkheden voor nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve bedrijven in Brabant strenger dan in Overijssel en andere provincies.

Reageer op dit artikel