nieuws

Onderzoek naar energie uit langzaam stromend water

bouwbreed Premium

Energie opwekken uit langzaam stromend water. De provincie Overijssel is in samenwerking met ingenieursbureau Tauw, waterschap Velt en Vecht en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer een haalbaarheidsonderzoek gestart. Tauw wil een variant ontwikkelen op het zogeheten Vivace-systeem uit de VS.

Dat systeem veroorzaakt met behulp van cilinders wervelingen in het water die omgezet kunnen worden in elektriciteit voor huishoudens en bedrijven. In november zullen de onderzoekers haalbaarheidsresultaten presenteren.
Volgens Tauw lijkt het door de Michigan University ontwikkelde systeem veelbelovend voor Nederland, omdat hier veel langzaam stromend water voorkomt. Het systeem is al geschikt bij stroomsnelheden tussen 0,5 m tot 2 m/s. Overijssel verstrekt een subsidie aan het bureau om de technische en economische haalbaarheid van het systeem te onderzoeken. Volgens de Amerikaanse universiteit kost deze waterkrachtmethode ongeveer 5.5 eurocent per kWh. Dat is veel goedkoper dan zonne-energie.
Onderzocht wordt de rentabiliteit, de exploitatiemogelijkheden, geschikte locaties en mogelijke (technische) hindernissen. Bovendien wordt onderzocht hoe het systeem zich bij vrieskou en verdroging gedraagt. “De opzet van het systeem hangt onder anderen af van de type stromingen, de afmetingen van waterlopen en de klimaatomstandigheden. Als we een pilot-project met succes toepassen in Overijssel, willen we vervolgens het systeem voor heel Nederland ontwikkelen”, zegt consultant water Rada Sukkar van Tauw.
Het Vivace-systeem bestaat uit een frame waartussen horizontale cilinders op veren zijn bevestigd. Vanwege de stroming worden achter de cilinders wervelingen opgewekt waardoor de cilinders dankzij het veersysteem op en neer bewegen. Deze kinetische energie wordt via een lineaire generator getransformeerd naar elektrische stroom voor huishoudens en bedrijven.

Reageer op dit artikel