nieuws

Onderwijs in exacte vakken schiet tekort

bouwbreed

Het onderwijs in exacte vakken zoals wis- en natuurkunde schiet tekort. Docenten moeten deze vakken beter uitleggen. Tot die conclusie komt huiswerkinstituut Lyceo.

Lyceo
is in 2005 opgericht door oud-studenten van de
Technische Universiteit
Delft
en de Erasmus
Universiteit Rotterdam
. De organisatie werkt samen met onder meer de TU
Delft. Lyceo vroeg ruim vierhonderd middelbare scholieren naar hun mening over
het onderwijs in exacte vakken. De scholieren bleken erg ontevreden te zijn over
de lessen in wis- en natuurkunde en basisvakken voor studies zoals bouwkunde en
civiele techniek.

Extra lessen

85 procent vindt dat de vakken onvoldoende worden uitgelegd. Daarom wil 76
procent van de ondervraagde scholieren extra lessen buiten school. Els Nelissen,
voorzitter van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten, wijt
de ontevredenheid aan ontwikkelingen binnen het onderwijs. “Het huidige
onderwijssysteem verlangt erg veel zelfstandigheid van middelbare scholieren.
Het plannen en organiseren van hun huiswerk kunnen de leerlingen vaak nog niet
goed aan.”

Reageer op dit artikel