nieuws

Omvormer vaak ongeschikt voor zonnesysteem

bouwbreed

De omvormer is de zwakste schakel in een zonnestroomsysteem. Dit elektronische apparaat zet gelijkspanning uit fotovoltaïsche panelen om in netspanning. Installateurs blijken vaak een te kleine omvormer te gebruiken. Die biedt dan minder capaciteit dan eigenlijk nodig is en gaat voortijdig kapot.

Dat constateerde Marco van Veen, directeur van advies- en uitvoeringsbureau SolarNRG uit ‘s-Gravenzande, tijdens de zonne-energieconferentie TheSolarFuture in Utrecht
Zonnesystemen leveren volgens Van Veen vooral in april en mei veel elektriciteit. Op de panelen valt veel zonlicht. De wind is nog koud en zorgt voor een goede koeling van de zonnecellen. “De hoeveelheid elektriciteit die onder deze omstandigheden wordt opgewekt, kan 10 tot 15 procent meer bedragen dan op andere momenten in het jaar”, rekent Van Veen voor. “Dat kan soms net zoveel of zelfs meer zijn dan de capaciteit die de omvormer aankan.”
Op zich is dat naar zijn mening niet zo erg. Inverters hebben veelal voldoende marge om tijdelijk een groter vermogen te weerstaan. Installateurs gaan er naar zijn ervaring echter niet zelden van uit dat een zonnepaneel vrijwel nooit het volle vermogen levert. “Om die reden gebruiken ze een omvormer met een kleinere capaciteit dan wat het paneel levert”, zegt Van Veen. “Wordt die waarde overschreden dan ontwikkelt de inverter meer warmte dan nodig is, waardoor de elektronica eerder versleten is.”
Een te klein gekozen omvormer kan volgens Van Veen ook minder elektriciteit omzetten zodat de jaaropbrengt minder is dan hoeft.
“Een omvormer moet in elk geval dezelfde capaciteit hebben als het zonnepaneel”, vindt Van Veen. Dat maakt het systeem in zij begroting wel iets duurder. De praktijk leert hem dat de klant vaak genoegen neemt met het goedkoopste aanbod. “De prijsverschillen waarop een transactie afketst, zijn soms minimaal.” De klant krijgt volgens Van Veen in ruil voor de lagere offerte spullen van onbekende merken.

Keurmerk

Vooralsnog ontbreekt een keurmerk voor bedrijven die met bewezen kennis van zaken zonnesystemen leveren en installeren. Branchevereniging Holland Solar bereidt deze certificering inmiddels voor. Certificaten ontbreken tot nog toe ook voor complete zonnesystemen. Alleen voor de omvormer zijn regels opgesteld. Voor de rest van de installatie moet de klant het doen met niet meer dan het woord van de installateur. Regels vergen evenwel handhaving en dat verhoogt de prijzen weer.
Vergeleken met de rest van het zonnesysteem is de omvormer het meest gecompliceerde onderdeel. Wat Van Veen betreft moet dat zo blijven. Sommige aanbieders leveren een elektro-mechanische voorziening die de panelen recht in het zonlicht houdt. “Zo’n ‘solartracer’ is onnodig voor Noordwest-Europa”, vindt Van Veen. In onder meer Nederland valt vooral diffuus licht waarvan het niet uitmaakt hoe het op de cellen valt. Een volgsysteem maakt de installatie in zijn ogen nodeloos ingewikkeld en gevoelig voor slijtage.

Reageer op dit artikel