nieuws

Nog veel plannen ingediend voor Brabantse megastallen

bouwbreed Premium

Kort voor het historische besluit van de provincie Brabant geen uitbreiding of nieuwbouw van megastallen meer toe te staan, blijken nog minstens 79 plannen ingediend. Dit blijkt uit een inventarisatie bij veertig gemeenten.

De Brabantse gedeputeerde Ruud van Heugten is verrast over de vele plannen die nog even snel zijn ingediend. In de anderhalve maand daarvoor waren al 92 plannen ingediend. Hij verwacht echter dat veel van de ingediende plannen kansloos zijn.
Bij de gemeenten zijn ze daar minder stellig in. Weliswaar is een groot deel van de ingediende plannen nog zonder tekeningen en met weinig documentatie, maar zij menen dat alle plannen wel serieus in behandelingen moeten worden genomen.
Toen het besluit is genomen voor beperking van de megastallen is wel afgesproken een uitzondering te maken voor bedrijven waarmee al mondelinge afspraken zijn gemaakt of die al geïnvesteerd hebben. Van alle plannen die er nu liggen, schat de provincie dat nog zo’n vijftig veehouders op basis daarvan kans maken op vestiging van nieuwe stallen op maagdelijke gronden in landbouwontwikkelingsgebieden. De provincie gaat dat van geval tot geval bekijken waarbij de kans op succesvolle schadeclaims door veehouders een belangrijk criterium zal zijn.
In de Brabantse Staten zal nog een stevig robbertje gevochten worden over de situatie. Met name de linkse fracties waaronder ook coalitiegenoot PvdA vinden dat de provincie nog te ruimhartig is voor lopende gevallen. Nu deze hausse aan plannen er nog eens bijkomt, zal het debat hierover komende vrijdag alleen maar harder worden, is de verwachting.

Reageer op dit artikel