nieuws

Nieuwe Kaart van Nederland noodlijdend

bouwbreed Premium

Het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) is hard op zoek naar geld om de Nieuwe Kaart van Nederland in de lucht te houden. Het ministerie van VROM zet namelijk per direct de financiering stil.

De digitale kaart van Nederland geeft een integraal beeld van alle
ruimtelijke plannen in Nederland. De kaart is voor iedereen vrij toegankelijk.
Het systeem kost zo’n 5 à 6 ton per jaar aan techniek en arbeid volgens Jan
Kadijk, projectleider
Nieuwe
Kaart
bij het Nirov.
“VROM staat sinds 2002 voor dit volledige bedrag aan de lat. Maar het ministerie
heeft laten weten per 2010 geen geld meer te kunnen vrijmaken. Hierdoor hebben
wij een acuut budgetprobleem. We zijn nog met VROM in gesprek, maar we zijn
ondertussen ook hard op zoek naar andere partijen”, laat de projectleider weten.
“We hopen nieuwe financiers te vinden onder overheden, marktpartijen en mogelijk
ook andere departementen. Anders kunnen we hier aan het eind van het jaar het
licht uitdoen”, voorspelt hij. En dat is zonde, volgens de projectleider.

Speculeren

“De Nieuwe Kaart heeft duidelijk meerwaarde, het systeem helpt bij een goede
ruimtelijke ordening, doordat het inzicht geeft in actuele en toekomstige
ruimtelijke ontwikkelingen, zowel gemeentelijk, regionaal als nationaal. Het
wordt ook veel gebruikt bij onderzoek en onderwijs.” De Nieuwe Kaart heeft zo’n
duizend bezoekers per dag. “Dat zijn burgers, onderzoeksbureaus, marktpartijen
en overheden. Het professioneel GIS-bestand wordt zo’n drieduizend keer per jaar
gedownload.” Over de reden van het ministerie van VROM om de subsidie stop te
zetten, kan hij alleen speculeren. “VROM moet ook de website
ruimtelijkeplannen.nl
in de lucht houden, dat is een verplichting volgens de Wet Ruimtelijke Ordening.
Dat heeft enige overlap, maar daarin worden alleen bestemmingsplannen opgenomen,
terwijl wij kijken naar alle ruimtelijke ontwikkelingen.”

Reageer op dit artikel