nieuws

Nico janssen: ‘N302: voorbeeldig infraproject’

bouwbreed Premium

Nico janssen: ‘N302: voorbeeldig infraproject’

Het nieuwe stuk N302, dwars door Harderwijk, wordt medio juni officieel geopend. Gedeputeerde Marijke van Haaren prees het project al als ‘een blauwdruk’. Niet alleen wegenbouwtechnisch, maar vooral op het gebied van communicatie levert het lessen op. Nico Janssen, projectleider realisatie bij de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van provincie Gelderland, verklaart waarom.

“We werken in de levensader van Harderwijk. Maar de winkel moet openblijven.
Dat betekent vooral veel overleg met weggebruikers, wegwerkers,
hulpverleningsdiensten, bedrijven, het ziekenhuis, twee provincies en
Rijkswaterstaat”, somt Janssen op. Hoofdaannemer Heijmans Infrastructuur
verbreedt de provinciale weg over 5,5 kilometer naar vier rijstroken. Het
doorgaand verkeer gaat straks over de middenbaan, zonder rotondes of
verkeerslichten. De buitenste rijstroken zijn voor lokaal verkeer. De provincie
stak 61 miljoen euro in het project. Janssen: “Eén keer per kwartaal organiseren
we bijeenkomsten met het bedrijfsleven. Daar presenteren we de planning en
fasering in grote lijnen. Tevens kondigen we werkzaamheden aan via
persberichten. Dat doen we ruim van tevoren, maar ook weer niet te vroeg. Anders
wordt de boodschap vergeten. Uit ervaring weten we dat we afsluitingen het beste
anderhalf à twee weken van tevoren kunnen melden.

Flight simulator

We hebben ook structureel contact met toeristische trekpleisters als het
Dolfinarium en Walibi. En met de politie en organisatoren van grote festivals
zoals Lowlands waar tienduizenden mensen op af komen.” Naast pieken door
evenementen maakt ook de dagelijkse ‘toeristenspits’ het werk moeilijk, schetst
hij. “Bezoekers komen na negenen en vertrekken voor vijven of juist later in de
avond. Dat zorgt voor een continue verkeersstroom, wat het lastiger maakt
rijstroken af te sluiten op bepaalde uren van de dag.” Weggebruikers worden
geïnformeerd via de pers en met tekstkarren langs de weg. Voor dit project
worden meerdere karren ingezet. Daarnaast gaan de zogenoemde
‘calamiteitenroutes’ met enige regelmaat open. Op de A28 worden dan borden
geactiveerd die op alternatieve wegen door de polder wijzen. Al lang voordat in
oktober 2008 de eerste kabels en leidingen werden verlegd, zijn omwonenden
betrokken bij de ruimtelijke plannen. “Tijdens informatieavonden konden zij via
een ‘flight simulator’ vanuit hun slaapkamer over de nieuwe N302 vliegen.” Dat
de Harderwijkers inspraak kregen, had effect. “In het begin waren er 800
bezwaren. Vlak voor de aanvang waren dat er nog maar twee. Deze mensen hebben we
persoonlijk een toelichting gegeven. Uiteindelijk hebben zij geen officieel
bezwaar ingediend.”

Reageer op dit artikel