nieuws

Minister zwicht voor druk Kamer

bouwbreed

De Tweede Kamer mag toch meepraten over het Bouwbesluit.

Maar dan wel graag voor de verkiezingen, aldus minister Van Middelkoop
(wonen). Van Middelkoop wil vaart maken met het nieuwe Bouwbesluit. De
bewindsman beschouwt de AmvB namelijk als een aanzienlijke dereguleringsactie
die de bouwregelgeving toegankelijker maakt. De plotselinge wens van de Tweede
Kamer om toch mee te kunnen praten over het Bouwbesluit, achtte Van Middelkoop
twee weken terug zeer onverstandig. Hij voorzag ongewenste vertraging van een
halfjaar. De druk op hem nam echter toe, toen een door de SP, de VVD en de PvdA
ondertekende motie van Kamerlid Antoinette Vietsch (CDA) vorige week werd
aangenomen door nagenoeg de hele Tweede Kamer, behalve door de ChristenUnie. In
een brief aan de Tweede Kamer gaf Van Middelkoop gisteren invulling aan die
motie. Om veel tijdsverlies te voorkomen, stuurt hij de Kamer begin mei al de
materiële inhoud (een niet definitief opgemaakt stuk) van het Bouwbesluit. Voor
het verkiezingsreces dat op 21 mei ingaat wil hij een debat voeren. “Dat kan hij
wel willen, maar ik wil toch echt eerst de inhoud zien”, reageert Kamerlid Jan
Boelhouwer van de PvdA. Voor hem is het nog geen uitgemaakte zaak dat het nieuwe
Bouwbesluit inderdaad voor de verkiezingen wordt behandeld. “Ik ben niet uit op
vertraging, maar we moeten de procedure ook niet te haastig voeren. Voor je het
weet leidt het tot ongelukken.”

Wetswijziging

Vietsch van het CDA is verbaasd over het feit dat het concept Bouwbesluit nog
voor de verkiezingen richting de Kamer gaat. “Ik dacht dat het pas in het najaar
zou gebeuren.” Om voor eens en altijd vast te leggen dat de Tweede Kamer elke
wijziging van het Bouwbesluit van tevoren kan inzien, heeft Vietsch intussen ook
een voorstel voor wetswijziging ingediend. Het amendement is ondertekend door de
SP, de VVD en de PvdA. Toch is het wetsvoorstel daarmee nog niet helemaal
afgetikt. Ook de Eerste Kamer moet met de wetswijziging instemmen. Vietsch vindt
het niet meer dan logisch dat de Tweede Kamer inhoudelijk meekijkt naar het
Bouwbesluit. Partijen als Bouwend Nederland, ONRI en Uneto-VNI zien daar het nut
niet van in. Maar Vietsch trekt zich niets van hen aan. “Dat is de democratie,
controleren en vaststellen. Ik snap ook wel dat één dictator voor heel Nederland
sneller wetten kan aannemen.” Boelhouwer steunt Vietsch. “Het Bouwbesluit is
belangrijk. En dit gehakketak wil ik nooit meer.”

Reageer op dit artikel