nieuws

Miljoeneninvestering Haaglanden in Bleizo

bouwbreed

Stadsgewest Haaglanden investeert 40 miljoen euro in de ontwikkeling van treinstation Bleizo. De halteplaats moet in 2014 een feit zijn. Dat stellen Pieter Smit (wethouder verkeer en vervoer van Zoetermeer) en Peter Smit (regiobestuurder verkeer en vervoer van het Stadsgewest Haaglanden en wethouder in Den Haag).

Omdat de inrichting van het treinstation, dat valt binnen het bestemmingsplan
Verlengde Oosterheemtracé, kan functioneren als aanjager van de ruimtelijke
ontwikkeling van het gebied rond het station, dringen politici bij de spoorwegen
aan snel medewerking toe te zeggen. Tot nu toe echter zonder succes. “Helaas is
de NS voorzichtig”, verzucht Peter Smit. “Te voorzichtig. Er wordt te veel
gekeken naar de korte termijn. Ze hebben te weinig visie op wat er in de
toekomst in het Bleizogebied staat te gebeuren.” Smit en zijn collega verwachten
een grote ontwikkeling van het gebied. Zo komt er een bedrijvenpark met een
oppervlakte van zo’n 80.000 vierkante meter. Daarbij is een belangrijke rol
weggelegd voor station Bleizo. Het zal in de visie van beide politici,
uitgroeien toe een multimodaal openbaar vervoer knooppunt. Ze denken daarbij aan
een halte voor RandstadRail, een halteplaats voor bussen en vinden dat nabij het
station een grote ‘park and ride’ (P&R) moet komen. Daar kunnen
automobilisten hun voertuig parkeren en vervolgens verder reizen met het
openbaar vervoer. Dankzij die voorzieningen kan Bleizo in de praktijk gaan
functioneren als de toegangspoort tot Haaglanden. “En misschien kan in de
toekomst ook de hogesnelheidslijn het station aandoen”, mijmert Pieter Smit. “Ik
zie het al voor me: HSL Station The Hague.”

Voorwaarde

Bleizo kan de gebiedsontwikkeling versnellen, legt hij uit. “Goed openbaar
vervoer is voor het merendeel van de bedrijven een voorwaarde om zich in een
gebied te vestigen.” Zijn collega: “Niet alleen zal het bijdragen aan een
versnelde ruimtelijke ontwikkeling, ook neemt het aantal files op het omringende
wegennet af. En dat komt de bereikbaarheid van de hele regio ten goede, zodat
het vestigingsklimaat aantrekkelijker wordt.” Het Stadsgewest Haaglanden maakt
zich dan ook sterk voor de ontwikkeling van het vervoersknooppunt en zal daarin
40 miljoen euro investeren. Ook de provincie Zuid-Holland heeft inmiddels
financiële steun toegezegd. Volgens de politici moet de NS nu snel besluiten mee
te werken aan de ontwikkeling van het station. Het stoort hen dat de Nederlandse
Spoorwegen tot nu toe geen ondubbelzinnige toezeggingen daarover heeft gedaan.
“Het is uiteindelijk geen solistische actie van een enkele gemeente. Het komt de
gehele regio ten goede. Maar helaas wil de NS te veel zekerheden”, zegt Pieter
Smit. Niettemin zijn de spoorwegen optimistisch over de toekomst. Peter Smit:
“Ik verwacht dat ze wel overstag gaan. Wij blijven er in ieder geval bij hen op
aandringen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels