nieuws

Marktpartijen straks eigenaar bedrijventerreinen

bouwbreed Premium

De rijksoverheid, provincies en gemeenten slaan de handen ineen om de ontwikkeling van bedrijventerreinen naar de markt te brengen. In 2030 moet 20 tot 30 procent van de bedrijventerreinen in handen zijn van private partijen. Nu houdt dat op bij enkele procenten.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
en het Rijk publiceerden dit plan afgelopen week in een gezamenlijk
startdocument. Door het uitgeven van grond via een publiek-private samenwerking
tussen gemeenten en vastgoedpartijen kunnen gemeenten de expertise en middelen
van private partijen benutten voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Voor
ontwikkelaars biedt deze ontwikkeling kansen om investeringen in vastgoed te
optimaliseren. De verwachting is dat de huidige focus op gebouwen en kavels
verschuift naar een meer integrale benadering van het hele gebied. Daarnaast
verwacht men dat meer gebouwen beschikbaar zijn voor huur, terwijl nu het
grootste deel van het bedrijfsvastgoed in eigendom is bij de gebruiker.

Gebiedsontwikkeling

Han Olsen, die recentelijk promoveerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht op de
ontwikkeling van bedrijventerreinen, deed in zijn proefschrift ook al de
aanbeveling om de ontwikkeling van bedrijventerreinen in handen te geven van
marktpartijen. “Gemeenten hebben dan niet langer verschillende belangen die met
elkaar op gespannen voet staan. Ze kunnen zich beter richten op een integrale
gebiedsontwikkeling. Nu zie je vaak dat een bedrijventerrein de optelsom is van
verschillende kavels. Daarbij is de afstemming van nieuwbouw met bestaande
terreinen zo beter te regelen. Nu zie je vaak dat gemeenten de financieel
interessante nieuwbouw bij zich houden, terwijl ontwikkelaars de bestaande bouw
moeten herontwikkelen, wat financieel moeizamer is. De natuurlijke balans werkt
beter als dit in één hand ligt.”

Reageer op dit artikel