nieuws

Manifest roept op tot woonkwaliteit

bouwbreed

Wie zijn we? Betrokken professionals die op alle terreinen in de woningbouw actief zijn

Vanuit onze kennis en ervaring zagen we de afgelopen jaren al dat kansen werden gemist. En dat kwaliteit niet hoog genoeg in het vaandel stond. Ondanks – of misschien wel juist dankzij – de crisis moet dat vanaf nu anders! De komende maanden treden nieuwe wethouders wonen aan. Zij hebben de sleutel in handen om de woonkwaliteit van Nederland te verbeteren. We richten ons daarom met dit Manifest direct tot die nieuwe wethouders. Vanuit onze ervaring hebben wij acht succesfactoren opgesteld om u een eind op weg te helpen. Om échte kwaliteit in woningbouw te realiseren.

1. KiesVariatie. Geef bewoners meer keuzevrijheid door het aanbod meer divers en meer uitgesproken te maken. Niet alleen qua aanbod van woningen, ook in voorzieningen en bereikbaarheid. Waarom zou elke wijk dezelfde voorzieningen moeten bieden? Durf maatwerk te leveren en onderscheid aan te brengen. Kies bewust voor bepaalde doelgroepen en realiseer hun woonwens op die specifieke plek.

2. Benut

Kijk goed wat er al is en benut het bestaande. Terecht legt het huidige programma Mooi Nederland van VROM het accent op identiteit. kenmerken. Zet vooral in de startfase de goede mensen aan tafel. Wacht nog even met de stedenbouwkundige maar zoek samen met bewoners de (lokale stads)socioloog en cultuurhistoricus op. Vergeet ook de landschapsontwerper niet. Zij zijn als geen ander in staat om te adviseren over de keuze tussen inpassen en contrasteren.

3. VerrijkExterne deskundigen zijn onmisbaar, maar bewoners zijn de meest gedreven ínterne deskundigen. Organiseer participatie met huidige en toekomstige bewoners op maat. Kort en goed met concreet resultaat. Niet als moetje, maar vanwege de inhoudelijke verrijking en grotere slaagkans. Als je het doet, doe het dan goed. Vooral bij stedelijke vernieuwingsprojecten. Durf in andere gevallen participatie ook achterwege te laten. Omdat u zelf uw nek wilt uitsteken.

4. Denk klein
Buurtbinding is een groot goed. Maar wist u dat die buurt veel kleiner is dan u denkt? Een woonbuurt waarin mensen zich nog verwant aan elkaar voelen, telt 150, hooguit 200 woningen. Juist die buurten moeten een eigen identiteit hebben, waardoor ze herkenbaar verschillen van de naastliggende buurt. Houd deze maat van herkenbaarheid en verbondenheid in gedachten. Dit is géén pleidooi tegen grootschaligheid, wel een afkeer van eenvormigheid en monotonie.
5. Denk groot
Denk groot wanneer het gaat om duurzaamheid. Doe geen concessies meer aan kwaliteit. Een te sterke bezuinigingsinslag komt als een boemerang terug over een aantal jaren. Maak liever pas op de plaats en wacht op betere tijden, dan koste wat kost van start te willen gaan. Natuurlijk wil u graag succes bereiken binnen uw ambtstermijn. Maar we vragen u ook erover heen te kijken.
6. Onderzoek
Doe kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek. Duld geen ontwikkelaars aan tafel als ze niet beschikken over een goede behoeftepeiling vooraf. Doe onderzoek naar bewonerswensen op maat. Twee bronnen zijn hiervoor binnen handbereik. De eerste is het bestand met geïnteresseerden voor het project. Je kunt zo’n bestand niet vroeg genoeg aanleggen. Werf en betrek je klanten, vanaf de start. De tweede bron noemden we al: de buurtbewoners als interne deskundigen!

7. Wees trots

Wat zet uw project op de kaart? Welk gebouw, nieuw of bestaand, welke plek, welk verhaal is het icoon van een (toekomstige) buurt? Waar zijn mensen trots op omdat zij wel die plek of gebouw hebben en andere buurten niet? Ga een beetje voor uw eigen glorie, maar vooral voor die van de mensen die er nu en straks wonen of werken. Geen ontwikkeling als u niet overtuigend duidelijk kunt maken waar de toekomstige bewoners en gebruikers trots op zijn!

8. Ga eropuit

Tot slot: mengt u zich onder de mensen. Letterlijk: ga eropuit. Loop door de stad, voer gesprekken, kijk om u heen, proef de stad en haar bewoners. Ga bij alles voor kwaliteit. Luister vooral goed naar uw omgeving, maar wees niet bang uw eigen weg te gaan!
www.wonenmetkwaliteit.nl

Reageer op dit artikel