nieuws

KWS Infra maakt met nieuw koud asfalt fietspad in Garderen

bouwbreed

Anderhalve kilometer fietspad uit een nieuw ontwikkeld koud asfaltmengsel maakt de vestiging Zwolle van KWS Infra momenteel in Garderen. D e wegenbouwer doet dat in opdracht van de provincie Gelderland.

Als het resultaat van deze proef voldoet aan de verwachtingen overweegt Gelderland het mengsel ook te gebruiken op lichtbelaste provinciale wegen. De provincie wil met de proef de uitstoot van CO2verminderen. “Vergeleken met de verwerking van conventioneel warm asfalt komt uit het koude mengsel 70 tot 80 procent minder CO2-vrij”, zegt Henk Dijkink van KWS Infra. Het koude asfaltmengsel is in zijn woorden niet echt koud. De samenstelling van het mengsel dat KWS momenteel verwerkt in Garderen lijkt in grote lijnen op die van warm asfalt. Dijkink: “Er zitten alleen geen bitumen in. In plaats daarvan gebruikt KWS een speciale emulsie met bindmiddelen en wat cement.”
De emulsie maakt het mengsel in Dijkinks becijfering momenteel nog zo’n 15 tot 20 procent duurder dan warm asfalt. Toegepast in grote hoeveelheden komt de prijs in de buurt van conventionele mengsels. “Al zullen de kosten van de emulsie altijd hoger zijn dan voor bitumen.” Het mengsel wordt bij omgevingstemperatuur verwerkt. De verwerking wijkt weinig af van die van conventioneel asfalt. De wegenbouwer gebruikt daarvoor nagenoeg hetzelfde materieel als voor het warme mengsel. Voor het verdichten volstaat een lichtere wals. “Die hoeft voor hetzelfde resultaat ook minder vaak overheen te rollen. En ook dat draagt weer bij aan een vermindering van CO2.”

Proefvakken

Het fietspad in Garderen bestaat uit drie proefvakken. Eén daarvan wordt gemaakt uit een 011-mengsel en een ander uit een 08-mengsel. Aan het begin van het proeftraject worden deze twee lagen op elkaar gelegd. Deze manier van uitvoering moet uitwijzen hoe de afzonderlijke mengsels zich gedragen. Proefstukjes op eigen terrein leerden KWS dat het fietspad na 24 uur uitharden kan worden bereden.
KWS maakt het mengsel voor Garderen in de betoncentrale van Bruil Infra in Harderwijk. Het koude wegenbouwmateriaal wordt gemixt in een standaard betonmenger. Aan het eind van de levensduur kan het wat Dijkink betreft zonder meer worden herverwerkt. Het gebroken materiaal kan volgens hem ook in warme asfaltmengsels worden gebruikt.

Reageer op dit artikel