nieuws

Koplopers krijgen subsidie

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM beloont zes scholen en vier kantoren met een subsidie van in totaal 10 miljoen euro.

De gebouwen zijn geselecteerd uit 72 inzendingen omdat ze het beste voldoen
aan criteria op gebied van CO2-emissiereductie, innovatie, duurzaamheid en
kwaliteitsborging. Daarnaast komen de gebouwen als beste uit de bus voor wat
betreft de kwaliteit van het binnenmilieu, het samenwerkingsverband en de
slaagkans. Zes projecten worden geheel energieneutraal, vier projecten reduceren
het energieverbruik met 80 procent. De projecten krijgen maximaal een subsidie
van 500.000 euro. VROM wil met de regeling een omslag in de sector naar
energieneutraal bouwen.

Reageer op dit artikel