nieuws

Huidig plan Westfrisiaweg Alkmaar onbetaalbaar

bouwbreed

De uitvoering van de Westfrisiaweg (N23) moet onder meer bij Hoogkarspel worden versimpeld

De aanleg van de nieuwe oost-westverbinding tussen Heerhugowaard en Enkhuizen is anders niet betaalbaar, zo hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in een brief aan de gemeente Drechterland laten weten.
De kosten van de totale aanleg worden geraamd op 350 miljoen euro. Provincie, gemeente, hoogheemraadschap en het bedrijfsleven nemen daarvan bijna de helft voor hun rekening. De rest moet komen van het Rijk. Maar er gaapt – na een rijksbijdrage van 35 miljoen – nog een tekort van 145 miljoen euro. Bij Hoogkarspel zou de Westfrisaweg op twee plekken verdiept worden aangelegd.

Reageer op dit artikel