nieuws

Hout, een uitdagend bouwmateriaal

bouwbreed Premium

Duurzame toepassingen van hout in de bouw zijn het meest effectief. Daar richten onderwijs en onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven zich dan ook op.

We gebruiken in Nederland ruim 1 kubieke meter hout per hoofd van de
bevolking per jaar. Om de natuur deze hoeveelheid, dus uitsluitend voor
Nederland, te laten produceren, is een fors grondoppervlak nodig. Dat wordt vaak
aangemerkt als nadeel van het gebruik van hout. Vaak is de economische waarde
van bosbouw lager dan van de andere mogelijke activiteiten. Dit zet het totaal
aan bosoppervlak – en daarmee de beschikbaarheid van hout – onder druk. In de
westerse landen speelt deze afweging een ondergeschikte rol. Ook zijn de bossen
-en dus hout – belangrijk voor het bestrijden van de klimaatverandering. De boom
haalt tijdens zijn groei via de bladeren (naalden) broeikasgassen uit de lucht.
Echter, indien hout via natuurlijke processen vergaat komt koolstof vrij
waardoor de broeikasgassen zich weer vormen. Het bos draagt dan ook alleen maar
positief bij aan de bestrijding van de klimaatverandering als meer hout
bijgroeit dan dat er vergaat. Op dit moment groeit er nog steeds aanzienlijk
meer hout bij dan dat er vergaat. Jonge bomen hebben de grootste positieve
invloed op het omlaag brengen van de broeikasgassen. Gebruik van hout leidt tot
een (sterk) vertraagde teruggave aan de natuur, waardoor de ontwikkeling van
broeikasgassen (sterk) wordt vertraagd. Het gebruik van hout in de bouw draagt
daardoor zeker dubbel bij aan het bestrijden van de klimaatverandering. Duurzame
toepassingen van hout in de bouw zijn het meest effectief. Daar richten
onderwijs en onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e),
faculteit Bouwkunde, zich dan ook op. Houttoepassingen ‘voor de eeuwigheid’ zijn
niet onmogelijk, gezien de talloze eeuwenoude nog naar tevredenheid
functionerende houtconstructies. Onbehandeld hout vergaat binnen kortere of
langere termijn.

Houtmodificatie

Verlenging van de termijn wordt gevonden in verduurzaming, waarbij gifstoffen
aan het hout worden toegevoegd. Nieuwe technieken, aangeduid als
houtmodificatie, zijn in ontwikkeling waarbij de gifstoffen achterwege blijven.
Het ei van Columbus? Wellicht, als uitsluitend naar duurzaamheid wordt gekeken.
Of als de effecten van deze technieken op andere belangrijke aspecten als
afwerkbaarheid, verlijmbaarheid, hygroscopisch gedrag, sterkte en stijfheid,
voldoende in beeld zijn gebracht. Sommige modificatietechnieken beïnvloeden de
sterkte-eigenschappen (sterk) negatief, andere niet. Een deel van het aan de TU
Eindhoven uitgevoerde onderzoek richt zich op deze aspecten, zodat op termijn de
modificatietechnieken leiden tot uitbreiding van duurzame
toepassingsmogelijkheden van hout. Een belofte die de modificatietechnieken
zeker in zich dragen.

TU Eindhoven en SHR Wageningen

Reageer op dit artikel