nieuws

Hooijmaijers

bouwbreed

Vlak voordat Vernieuwing Bouw in januari van start ging, meldde de NMa dat “hard toezicht” nog altijd nodig is, ondanks de vele verbeteringen die na ‘de fraude’ zijn doorgevoerd

Vorige week presenteerde de opvolger van de Regieraad de strategie tot 2013. En net déze maand barstte ook de ‘affaire-Hooijmaijers’ los. Of de duvel ermee speelt.
Justitie verdenkt de oud-gedeputeerde van Noord-Holland ervan zich te hebben laten omkopen. De ‘daders’ zouden een aantal bouwbedrijven zijn, zo meldde Nova. Bij zes bedrijven zijn invallen gedaan, waaronder bij één vastgoedonderneming. Inmiddels zou voor 1,8 miljoen euro beslag zijn gelegd op bezittingen van Hooijmaijers.
Zelden werd een bekende politicus zo concreet van corruptie verdacht. Onderzocht wordt de termijn 2001-2010. Behalve portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening was hij in die periode ook enige tijd wethouder van Amsterdam én lid van de regionale Regieraad Randstad. Vooral dat laatste maakt de beschuldigingen pikant.
De affaire is ernstig, maar bewezen is er nog niets. En toch vraagt de kwestie om een reactie van de branche. Maar juist die is opvallend stil. Wachten tot schuld of onschuld is bewezen, is in onze van media doortrokken maatschappij nauwelijks een optie. Voor het zover is, zijn we maanden of misschien wel jaren verder en is de branche al diverse keren door het slijk gehaald.
Ook de vastgoedfraude doet de zaak geen goed. Bouw en vastgoed worden in de volksmond maar al te vaak op één hoop gegooid. ‘Zie je wel, altijd weer die bouw’, zal de gedachte zijn.
Vernieuwing Bouw wil dat de bouw in 2030 een economisch gezonde, professionele sector is die een actieve bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een reactie is dus nodig. Een verklaring dat omkoping in welke vorm dan ook niet thuishoort in de bouw of waar dan ook. Een uitspraak – niet tegen Hooijmaijers cs, maar vóór integriteit.
Directeur De Boer Communicatie – techniek & wetenschap, Amsterdam

Reageer op dit artikel