nieuws

Frits ten Cate: ‘Scope van infraproject moet helder zijn’

bouwbreed Premium

Frits ten Cate: ‘Scope van infraproject moet helder zijn’

Het is bijna een verrassing als infrastructurele projecten binnen het budget blijven.

Volgens kostenmanager Frits ten Cate staat of valt een goede kostenbeheersing
met keiharde afspraken over de scope van het project. Voor zijn bedrijf Delta
Result was hij betrokken bij grote infraprojecten als de A4 Delft-Schiedam, de
A12, hsl en de droge infrastructuur op de Tweede Maasvlakte. Dat laatste project
is een voorbeeld van hoe het eigenlijk zou moeten, meent Ten Cate. “Vanaf het
begin is duidelijk omschreven hoe de kostenopbouw eruitziet. Daarna is ieder
jaar getoetst of die uitgangspunten nog steeds hetzelfde waren.” Soms kan een
kostenmanager niet anders dan tandenknarsend toekijken hoe de kostenontwikkeling
steeds verder wegdrijft van de oorspronkelijke raming door aanvullende eisen van
derde partijen en politieke ontwikkelingen. “Dat kan wel eens frustrerend zijn.
Directe bouwkosten zijn bij de start meestal goed in beeld gebracht.
Kostenoverschrijdingen ontstaan juist wanneer de uitgangspunten, dus de scope,
van een project steeds veranderen. Als een gemeente een weg gaat vernieuwen, en
van tevoren is duidelijk dat er ook een riool moet worden vervangen, is dat het
uitgangspunt van de kostenberekening. Maar in de loop van de tijd komt daar
onder druk van belanghebbenden van alles bij, zoals een eis van middenstanders
die mooiere lantaarnpalen willen. En zeker als het project langer duurt, is aan
het eind vaak niet meer duidelijk waarom die extra kosten zijn gemaakt. Het is
daarom belangrijk dat kostenoverschrijdingen ook achteraf duidelijk worden
toegewezen aan die extra eisen.”

Noord-Zuidlijn

En dat wordt nog wel eens vergeten. “Bij grote projecten als de
Noord-Zuidlijn zijn de oorspronkelijke kostenramingen misschien wel correct,
maar kiezen de politieke voorstanders met opzet de meest gunstige scenario’s.
Gaandeweg krijgen ze dan te maken met aanvullende eisen van betrokken gemeenten,
instanties en burgers, en wordt de scope volstrekt onduidelijk. Met enorme
kostenoverschrijdingen tot gevolg. ” Overigens is ook timing een onzekere
factor. “Bij de hsl-zuid begon de aanbesteding net nadat een ander megaproject,
de Betuweroute, in de markt was gezet. Er was in heel Nederland geen heistelling
meer te krijgen. Het gevolg was dat de aannemers konden vragen wat ze wilden.”
De aandacht voor kostenoverschrijdingen heeft inmiddels wel geleid tot
verbeteringen, vindt Ten Cate. “Opdrachtgevers beseffen dat kostenmanagers
dichter op het project moeten zitten, en dat een derde partij nog eens goed naar
de kosten moet kijken voor en tijdens het project. Bij partijen als
Rijkswaterstaat wordt een extra financiële toets zelfs voorgeschreven.”

Reageer op dit artikel