nieuws

Evaluatie Betuweroute: ERTMS te optimistisch

bouwbreed

De keuze voor het spoorveiligheidsysteem ERTMS bij de Betuweroute is te optimistisch geweest. Dat blijkt uit het evaluatierapport over de aanleg van het traject dat minister Eurlings (verkeer en waterstaat) openbaar maakte.

“Op het moment dat deze keuze werd gemaakt, was volstrekt onduidelijk wat
hiervan de kosten zijn. De standaarden moeten nog worden ontwikkeld”, stelt
het
rapport
. Daarbij wordt een pleidooi gehouden voor een meer
realistische benadering. “Het is belangrijk dat bij toekomstige projecten de
technologische haalbaarheid en bijbehorende kosten volledig helder zijn.”
Eurlings stuurde het rapport van onderzoeksbureau Rebel afgelopen week naar de
Tweede Kamer. Volgens de minister is het van belang dat bij de implementatie van
technische innovaties de gevolgen daarvan voor andere partijen, zoals
vervoerders, moet worden meegenomen. In de begeleidende brief wijst de minister
ook op het “intensieve en turbulente” besluitvormingsproces dat voorafging aan
de aanleg van de Betuweroute en “opvallend parallel loopt met het advies van de
commissie-Elverding”. Deze commissie stelt dat een uitgebreide
besluitvormingsprocedure in het voortraject in een later stadium problemen
voorkomt.

Imago

Een aantal aanbevelingen is in de looptijd van het bouwproject al
werkelijkheid geworden. Zo beveelt het rapport aan om tijdens de bouw van grote
projecten rekening te houden met de exploitatie en onderhoud gedurende de
levensduur. “Bij de Betuweroute werden de vervoerders pas op een laat moment
echt betrokken, met alle problemen voor het draagvlak van dien”, constateert het
evaluatierapport. Ook wijst het document op het belang van imagobewaking.
Inmiddels speelt omgevingsmanagement al een grotere rol bij projectorganisaties.
Over de Betuweroute leefde in de publieke opinie het beeld dat het project
financieel uit de hand liep, terwijl de kosten nauwelijk boven het in 1997
geraamde budget zijn uitgekomen.

Bekijk
hier
het evaluatierapport over de Betuweroute!

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels