nieuws

Europese norm milieuprestatie bouw op komst

bouwbreed Premium

Het Europese normalisatie-instituut CEN in Brussel is bezig met een Europese norm voor het bepalen van de milieuprestatie van bouwwerken. De betrokken commissie (CEN TC350) kijkt niet alleen naar de effecten van gebouwen op het milieu, maar ook op de gezondheid, het welzijn en de ‘life cycle costs’.

“Het NEN ontwikkelt daarom geen Nederlandse norm”, meldt Lodewijk Niemöller
van de stichting MRPI (Milieurelevante Productinformatie) en lid van de
projectgroep ‘basismethode milieuprestatie bouw- en gww-werken). In die zin
wijkt de ontwikkeling van de milieuprestatiecoëfficient (mpc) af van die van de
energieprestatiecoëfficient (epc), waarvoor de normen NEN 5128 en NEN 2916
bestaan. Maar de geharmoniseerde methode voor het bepalen van de
milieuprestatie, opgenomen in het concept Bouwwerkbesluit, houdt zich wel aan
NEN 8006, de norm voor het opstellen van een Life Cycle Analyse (LCA) voor
bouwproducten.

Vooruitlopend op de Europese norm heeft de projectgroep voor Nederland een
geharmoniseerde methode ontwikkeld, beheerd door de Stichting Bouwkwaliteit
(SBK). Naast de Europese normalisatie en de Nederlandse harmonisatie is de
‘cradle to cradle’-methode in opkomst. Volgens Niemöller kunnen de methoden
naast elkaar bestaan. “Maar de overheid wil een kwantificeerbare en transparante
methode. Dan is de geharmoniseerde methode de juiste weg.”

Reageer op dit artikel