nieuws

Ernstige stagnatie in baksteenindustrie

bouwbreed

Negen van de tien baksteenfabrieken kampen met ernstige stagnatie als gevolg van onvoldoende vraag.

De crisis in de woningbouw raakt de bedrijfstak ongemeen hard. Cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek maken duidelijk hoe ernstig de problemen
in de sector baksteen zijn. De bezettingsgraad bedroeg in april slechts 66
procent. Van de ondernemingen geeft een kwart aan bezig te zijn met de sanering
van arbeidsplaatsen. Terwijl bij de helft van de bedrijven de voorraden oplopen,
vertoont het binnenhalen van nieuwe orders een neergaande tendens. Tot overmaat
van ramp meldt ook nog eens 22 procent van de fabrikanten een dalend
prijsniveau. Ook de ondernemingen gespecialiseerd in de vervaardiging van
beton-, cement- en gipsproducten verkeren in zwaar weer. De bezettingsgraad
bedroeg in april 71,5 procent. Van de bedrijven kampt 65 procent met stagnatie
door een gebrek aan vraag. Terwijl de baksteenproducenten opereren op het niveau
van de eeuwwisseling, hebben de betonfabrikanten nog steeds 15,5 procent meer
werk dan tien jaar geleden. Een groep van 18 procent haalt moeilijker nieuwe
orders binnen dan voorheen. De helft van de bedrijven zegt te beschikken over
een stabiele orderstroom. De meeste ondernemers signaleren dat de bedrijvigheid
weer aantrekt. Vier op de vijf bedrijven houden de prijzen op niveau. Op tal van
plaatsen kan echter ook goedkoper dan vorige maand worden ingekocht.

Ontslagen

Het schrappen van arbeidsplaatsen lijkt in de betonsector over zijn
hoogtepunt heen. In februari werden nog door 39 procent van de fabrikanten
ontslagen voorbereid. In april gonsden nog slechts in 14 procent van de
directiekamers saneringsplannen. Knellend zijn eveneens de problemen in de
timmerindustrie. De orderpositie heeft een achterstand van 15 procent opgelopen
ten opzichte van peiljaar 2000. Een op de vijf ondernemers geeft aan te
verwachten dat de bedrijvigheid komende maanden zal afnemen. Vooral in de
wintermaanden kwamen de nieuwe orders erg moeizaam binnen. De vraag stabiliseert
zich nu op een laag niveau. In een kwart van de timmerindustrie is het schrappen
van arbeidsplaatsen aan de orde. De golf van personele saneringen is minder
heftig dat begin dit jaar, toen de helft van de timmerfabrikanten plannen
voorbereidde om te snijden in het aantal arbeidsplaatsen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels