nieuws

Enschede: minder energieverbruik

bouwbreed Premium

De gemeente Enschede maakt werk van het eigen energieverbruik. Cogas Infra & Beheer plaatst vanaf volgende week ‘slimme’ energiemeters bij de verschillende gemeentelijke organisaties. Enschede hoopt het verbruik op die manier met ruim 10 procent te kunnen beteugelen.

Cogas plaatst in een eerste stap 250 ‘slimme’ energiemeters. “De meters registreren het verbruik van organisaties waar we er het meeste voordeel mee hopen te kunnen boeken”, zegt Martin van der Ham, hoofd financieel dienstencentrum van Enschede. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen groot- en kleinverbruikers. “Met deze splitsing blijven we onder het bedrag waarbij we het meterproject Europees hadden moeten aanbesteden.” De gemeente gunde het project met een onderhandse offerte aan Cogas.

Telemetrie

Het prijsverschil met conventionele meters valt de gemeente alleszins mee. “Onder de streep kosten de 250 ‘slimme’ meters een kleine duizend euro meer”, zegt Van der Ham. De beoogde besparing zal volgens hem in eerste instantie ruim 5 procent bedragen. Op termijn verwacht de gemeente op 10 procent uit te komen. De meters melden door middel van telemetrie aan elke budgethouder hoeveel de desbetreffende organisatie heeft verbruikt.
Enschede gebruikt de nieuwe meters in combinatie met programmat uur van Erbis. In dit systeem zijn alle ruim negenhonderd gemeentelijke aansluitingen verwerkt. De software geeft uitsluitsel over het verbruik en de bijbehorende rekening. “Meningsverschillen over het te betalen bedrag zoals die voorheen nogal eens voorkwamen, zijn daarmee niet meer mogelijk”, verwacht Van der Ham. De nota wordt weer verrekend met de desbetreffende organisatie.

Reageer op dit artikel