nieuws

Ecopassage Almelo smaller uitgevoerd

bouwbreed

De Doorbraak, de beek die waterschap Regge en Dinkel en de provincie Overijssel aanleggen vanaf de oostkant van Almelo, krijgt een smallere doorgang onder de spoorlijn Almelo-Hengelo

De ecopassage vergt ruim 8 miljoen euro. Mede vanwege de kredietcirisis was het plan financieel en maatschappelijk niet langer verantwoord. Daarom is gezocht naar een goedkoper alternatief.
Volgens het oorspronkelijke plan zouden de 13 kilometer lange nieuwe beek en de ecologische verbinding gescheiden in tunnels onder het spoor worden geleid. De nieuwe passage voorziet in één tunnelbak met aan weerskanten bermen voor de dieren. De ecologische doelstelling blijft overeind. De omgeving van de passage wordt zodanig ingericht dat het wild gemakkelijk het spoor kan kruisen. In 2011 moet De Doorbraak onder het spoor lopen.
De dieren worden wel onder Rijksweg 35 geleid. De afrondende werkzaamheden voor deze voorziening liepen, evenals de bouw van vier bruggen, door het winterweer twee weken vertraging op. De voltooiing van deze passage staat nu in april gepland. De bruggen worden dit voorjaar afgerond. Daarna zal een begin worden gemaakt met het water.

Reageer op dit artikel