nieuws

Drenthe gebruikt RSP-gelden vooral voor infrastructuur

bouwbreed

Drenthe gebruikt de gelden uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) vooral voor uitbreiding en verbetering van infrastructuur. Dit blijkt uit een actualisatie van gedeputeerde staten.

Het Drentse deel in het RSP, de compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn, heeft een omvang van zo’n 500 miljoen euro. Hiervan is een bedrag van ruim 300 miljoen afkomstig van het Rijk. Het Drentse RSP bestaat uit de ontwikkeling van wegen, fietspaden en openbaar vervoer voorzieningen in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling in Assen (FlorijnAs) en Emmen (Atalanta).
Ook de verbetering van de spoorlijn Zwolle-Emmen, inclusief het ‘uitplaatsen’ van het rangeerterrein in het centrum van Coevorden, is onderdeel van het RSP. Daarnaast zijn er gelden beschikbaar voor reistijdversnellende maatregelen op de spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen. Een van die maatregelen is het ontwikkelen van een extra spoor bij Meppel zodat intercity¿s goederentreinen kunnen passeren.
Ten slotte is een Ruimtelijk Economisch Programma (REP) ontwikkeld. Het REP is een regionaal investeringsprogramma. Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen kunnen projectvoorstellen indienen op een aantal gebieden zoals bijvoorbeeld sensortechnologie, watertechnologie en toerisme.
Bovendien streeft de provincie er naar om samen met haar partners de RSP-projecten te verbreden.

Reageer op dit artikel