nieuws

CO2-ladder veroorzaakt groene revolutie

bouwbreed Premium

De CO2-prestatieladder van ProRail veroorzaakt een groene revolutie in de bouwketen, ervaart Heijmans topman Gerrit Witzel. Naast ProRail zouden daarom ook Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst de ladder snel moeten invoeren.

Heijmans maakt volgende week, als het duurzaamheidsverslag 2009 uitkomt,
bekend welke groene koers zij gaat varen. Heijmans Infra heeft zich tot doel
gesteld om de CO2 -uitstoot de komende drie jaar met 10 procent te verlagen.
Daarop vooruitlopend was afgelopen maandag een ronde tafel gesprek met een
twintig-tal partners uit de bouwketen, waaronder PON, Van Gansewinkel, Haskoning
en diverse opdrachtgevers. “We kunnen het niet alleen. We kopen 70 procent van
onze activiteiten in en ook voor vernieuwende materialen en materieel zijn we
afhankelijk van anderen”, motiveert Witzel. Heijmans zet zelf in op het
vergroenen van de asfaltcentrales, het wagenpark en FSC-hout. Ook wordt gekeken
naar gebruik van duurzame materialen en minder uitstoot van materieel.

Storingen

Dat laatste blijkt niet simpel. Het bedrijf experimenteerde in het verleden
al met roetfilters op materieel, maar vanwege storingen in de machines moest dit
worden gestaakt. Momenteel loopt een nieuw proef met behulp van inmiddels
verbeterde technieken. Onder het mom ‘duurzaamheid is business’ kan het bedrijf
goed uit de voeten om zich te profileren als groene bouwpartner. Heijmans
schrijft bewust in op groene projecten waar ontwerp en onderhoud zijn
gecombineerd. De A15 Maasvlakte-Vaanplein en A12 Lunetten-Veenendaal zijn daar
voorbeelden van, evenals de Duurzame Weg bij de gemeente Oss. Van de lopende
projecten wijst de onderneming op het GZG-terrein in Den Bosch, de N302
Harderwijk en de toepassing van Mobislab bij veertien kruispunten rond Hengelo.

Inkoopkortingen

De inzet op duurzaamheid is vooral een cultuuromslag die tussen de oren van
de medewerkers moet plaatsvinden. Concrete inkoopkortingen zoals de CO2-ladder
zijn ook een enorme stimulans heeft Witzel ervaren. ProRail geeft inschrijvers
een fictieve korting bij aanbestedingen die kan oplopen tot 10 procent als
bedrijven voldoen aan de eisen voor lagere CO2-uitstoot. “Om aan de eisen te
voldoen moeten we ook aan tafel met onze onderaannemers. Het bewustzijn groeit
nu echt razendsnel”, merkt Witzel. Hij verwacht dat het sneeuwbaleffect nog
groter zal zijn als andere grote opdrachtgevers het voorbeeld van ProRail
volgen. Opdrachtgevers spelen een belangrijke rol, want de combinatie van
ontwerp en onderhoud en een hogere score op duurzaamheid in de economisch meest
voordelige inschrijving stimuleren de markt. Als duurzaamheid zich letterlijk
terugbetaalt, zijn bedrijven bereid om te investeren is de breed gedragen
gedachte aan tafel.

Shuttlebuggy

“Maar let ook extra op de faalkosten” is een opmerking, evenals “let op je
afvalstromen” en “afroepsystemen kunnen ook nog een stuk beter. Te vaak wordt
nog half-leeg heen en weer gereden om een bonus van de leverancier binnen te
halen.” Praktische op- en aanmerkingen die Heijmans belooft in de oren te
knopen. Toch is de praktijk weerbarstig en is samenwerken in de bouwketen
makkelijker gezegd dan gedaan. “Bij innovaties worden fouten gemaakt en die
worden altijd breed uitgemeten in de krant”, dekt directeur Eric van den Broek
van Breijn zich alvast in. Heijmans is echter wel van plan per jaar een aantal
voorstellen in te dienen bij het idee-loket van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat in de hoop samen met Rijkswaterstaat een aantal innovatieve projecten
te testen. “Vooral bij de jonge generatie borrelt het van de slimme ideeën, maar
het is niet altijd evenmakkelijk om die ook in de praktijk te brengen.” Andere
spraakmakende voorbeelden binnen Heijmans zijn de afzetmarkeringen met
led-verlichting, de shuttlebuggy die een extra gang met de vrachtwagen uitspaart
bij asfalteren en het gebruik van prefab-betonpijlers die het mogelijk maken in
een weekend een kunstwerk te vervangen. Meestal blijken de maatregelen die
gunstig uitpakken voor het milieu ook nog gunstig voor de doorstroming van het
verkeer.

Reageer op dit artikel