nieuws

Brabant eist groter gedeelte van geld Provinciefonds

bouwbreed

Provinciale Staten van Brabant vinden dat er ongerechtvaardigde verschillen zijn tussen provincies bij de uitkering uit het Provinciefonds.

Daarover moeten Gedeputeerde Staten maar eens gaan praten met alle partijen,
waaronder het kabinet. De korting die de provincie tegemoet gaat zien, moet
minder ingrijpend zijn, menen de Staten. De leden constateren dat Brabanders
evenveel inkomstenbelasting en btw betalen als andere Nederlanders maar er veel
minder voor terugkrijgen. Zo betaalt het Provinciefonds in de Randstad ongeveer
1900 euro per inwoner terwijl Brabant maar 1200 euro per inwoner krijgt.
Belachelijk vinden de staten het dat de uitkering gecorrigeerd wordt voor het
vermogen dat provincies hebben. “Een dergelijke correctie werkt belonend voor
die provincies die in affaires als Icesave en Ceteco vermogen hebben verloren.”

Reageer op dit artikel