nieuws

Bouw negeert veiligheid van publiek

bouwbreed

Bouwbedrijven schenken bij de inrichting van bouwplaatsen onvoldoende aandacht aan de veiligheid van omstanders.

Dat constateert Aboma+Keboma in de veiligheidsmonitor over het jaar 2009.
Volgens het veiligheidsinstituut gaat het onder meer mis bij “elementaire
maatregelen, zoals het plaatsen van afzettingen om derden van gevaarlijke
plekken weg te houden”. Maar ook bij bewaking, de aanleg van bouwwegen en de
opslag van materialen en materieel worden door aannemers fouten gemaakt die voor
het publiek gevaar kunnen opleveren. Op een kleine 10 procent van de
bouwplaatsen trof Aboma+Keboma tekortkomingen aan op het gebied van afzettingen.
Bij 6 procent van de ruim tienduizend ‘waarnemingen’ die het instituut vorig
jaar deed, werden misstanden geconstateerd bij de opslag van bouwmaterialen en
materieel. In een poging ongelukken te voorkomen, bemoeien gemeenten zich
volgens Aboma+Keboma steeds vaker met de veiligheid rond bouwterreinen. Dat doen
zij door een bouwveiligheidsplan, dat zich toespitst op de publieke veiligheid,
te vragen en zelfs in toenemende mate onderdeel uit te laten maken van de
aanvraag van een bouwvergunning.

Valgevaar

Nog veel slechter zorgen aannemers overigens voor de veiligheid van hun eigen
personeel, zo blijkt uit de veiligheidsmonitor. Met name op het punt van
valgevaar schieten veel bedrijven ernstig tekort. Zo is ruim 40 procent van de
vloeren en daken tijdens de bouw niet goed of ronduit slecht beveiligd. De helft
van de uitgevoerde ongevalsonderzoeken had betrof een val van hoogte. Volgens
Aboma+Keboma maakt veiligheid nog onvoldoende onderdeel uit van de
projectvoorbereiding. “De beslissing over de wijze waarop men vloer- en
dakranden beveiligt, ligt nog vaak bij de uitvoerder of zelfs bij de
betontimmerman”, aldus het instituut. Ook bij bekistingen is nog altijd veel
gevaar te duchten voor bouwvakkers. In 37 procent van de gevallen constateerde
Aboma+Keboma een gebrek in de werkplekbeveiliging. Dat is opmerkelijk omdat
bouwers wel steeds betere berekeningen en tekeningen maken voor bekistingen.
“Blijkbaar helpt de plannenmakerij van veel aannemers onvoldoende om de
veiligheidsrisico’s te reduceren.” Aboma+Keboma inspecteerde afgelopen jaar in
opdracht van de aannemerij ruim drieduizend bouwplaatsen, waarbij meer dan
117.000 situaties werden beoordeeld.

Reageer op dit artikel