nieuws

Bouw De Vredenburg mag toch doorgaan

bouwbreed

De Raad van State vernietigde gisteren de vrijstelling voor de bouwvergunning voor winkel- en wooncomplex De Vredenburg, onderdeel van het ontwikkelingsproject Stationsgebied Utrecht

Toch mag de bouw doorgaan. Tegenstemmers protesteerden tegen de bouw. Het zou leiden tot ‘overbewinkeling’en een slechte luchtkwaliteit. Dat eerste is volgens de Raad van State niet aangetoond, maar het laatste wel.
Echter, Stationsgebied Utrecht is in de tussentijd opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierdoor kan de luchtkwaliteit tijdelijk verslechteren, mits de gemeente compenserende maatregelen treft die leiden tot minderfijn stof.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels