nieuws

Blik op innovatieve aanpak van dijken

bouwbreed Premium

Innovatieve en creatieve vormen van dijkversterking staan centraal in de tentoonstelling ‘Bloedkoralen van de Oosterschelde’ die vanaf 27 april tot en met 21 mei te zien is bij het Centrum voor Beeldende Kunst, Architectuur, Vormgeving in Middelburg


In de periode tot 2015 vernieuwt het Projectbureau Zeeweringen de bekleding van alle dijken langs het Oosterscheldebekken. Aanpassingen aan dijken niet alleen nodig zijn om bescherming te blijven bieden tegen overstromingen. Ze hebben ook invloed op de historie en betekenis van de dijken. Daarom belichten het Projectbureau Zeeweringen, Rijkswaterstaat Zeeland, Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland en de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta in het project ‘Bloedkoralen van de Oosterschelde’ de dijk vooral als cultureel fenomeen.
Op de tentoonstelling zijn drie ontwerpverkenningen in beeld gebracht. Studio Jurgen Bey onderzocht nieuwe materialen en nieuwe vormgeving voor de dijken langs de Oosterschelde. Paul van Beek Landschappen komt met een voorstel voor het versterken van de Oesterdam en de omgeving met zand als belangrijkste bouwstof. Rietveld Landscape toont een ontwerp voor het dijkvak ter hoogte van Plompetoren, ten oosten van Burgh-Haamstede. Of de verkenningen van de ontwerpers ook ooit toegepast worden, valt nog niet te zeggen.

Reageer op dit artikel