nieuws

‘Bemoeienis parlement kan verzanden in details’

bouwbreed

‘Bemoeienis parlement kan verzanden in details’

“Is de motie van Vietsch over het Bouwbesluit aangenomen”, vraagt Harm van den Oever van Uneto-VNI nieuwsgierig.

Als hij een bevestigend antwoord krijgt, schudt hij mistroostig zijn hoofd.
“Alsof ze in de Tweede Kamer niets beters te doen hebben.” Het interview over
het nieuwe Bouwbesluit vond vorige week vrijdag plaats. Net voor Van den Oever
samen met de andere leden van het Overleg Platform Bouw (OPB), als adviesraad
van VROM, zich op het ministerie moet melden om een ‘definitief’ advies te geven
over de nieuwe bouwregels. Hoewel dan nog niet bekend is dat minister Van
Middelkoop de door hem gewraakte motie zal uitvoeren, beseft Van den Oever dat
er niet meer aan valt te ontkomen dat de Tweede Kamer meer inspraak krijgt over
het Bouwbesluit. Hij betreurt dat. Hij heeft namelijk niet de indruk dat
intensievere controle van parlementsleden leidt tot betere bouwregels. Vreest
voor discussies op detailniveau, over technische komma’s waar Kamerleden zich
niet eens mee zouden moeten willen vermoeien. “Ik ben er erg treurig om.
Heilzaam zal dit niet werken.”

Aapjeskijkers

Of meer maatschappelijke betrokkenheid de sector niet juist goed zal doen,
trekt Van den Oever in twijfel. Zijns inziens is de inbreng voldoende
gewaarborgd met het OPB, waarin de belangrijkste partners zijn vertegenwoordigd.
“Daar zitten namelijk de deskundigen. Als je voortdurend de politiek erbij haalt
dan stoort dat.” Dat Uneto-VNI commercieel belang zou hebben bij zo weinig
mogelijk aapjeskijkers, bestrijdt Van den Oever. “We worden niet rijk van het
Bouwbesluit. Er staan namelijk minimale eisen in. Het huis dat uitsluitend is
gebouwd naar de maatstaven van het Bouwbesluit is echt geen feest om in te
wonen.” Dat de stem van gebouwenbeheerders te weinig in het OPB wordt
vertegenwoordigd, vindt hij wel. Bovenal stoort het Van den Oever dat de Tweede
Kamer nu ineens van zich laat horen. Als voorbeeld noemt hij de “inflatie van
het toezicht” waar geen Kamerlid zich over lijkt druk te maken. “Wat heb je aan
regels als niemand er op toeziet. Niets.”

Prestaties

Uneto-VNI pleit al lang voor het verplichte keuringen van installaties. Ook
nu wil het ministerie er niet aan. Hoe Van den Oever dat voor ogen heeft? “Een
aannemer zou voor de oplevering met de installateur moeten nagaan wat de
prestaties zijn van een verwarming, water of gasinstallatie. De prestaties van
installaties zet je vervolgens op internet zodat iedereen ze kan zien. Nee,
installateurs vinden het niet erg dat aannemers hun werk gaan controleren.
Bouwbedrijven willen er misschien niet aan, omdat het extra kosten met zich
meebrengt.” Van den Oever zal het overleg van die middag aangrijpen om VROM
wederom proberen te overtuigen van een opleveringskeuring en een ‘apk’ voor
woningen die in de Tweede Kamer onder meer op steun kan rekenen van de SP. Hij
bekrachtigt zijn verhaal met het feit dat Nederland ver achterloopt op landen
als Duitsland en Engeland, waar “je echt geen gas krijgt, als de installaties
niet is vrijgegeven.” “Het is gek dat installaties niet gekeurd worden. Dat is
hetzelfde als het niet controleren van de remmen van een auto. Als ministerie
kun je er bovendien niet vanuitgaan dat de consument alles begrijpt.” Van den
Oever vindt het ook vreemd dat er bij het nastreven van betere energieprestaties
nooit wordt gekeken naar het aspect van gezond wonen. “Het kennisinstituut voor
de installatiesector ISSO, kwam met een prima protocol. VROM wilde het helaas
niet verplichten.” Over balansventilatie is Van den Oever kort. “Het is een
prachtig systeem. Dat er Kamerleden zijn die dat willen verbieden, is
belachelijk.” In het voorstel voor het nieuwe Bouwbesluit staan overigens voor
het eerst eisen over de geluidsnorm voor installaties binnenshuis, maximaal 30
decibel is toegestaan. Dat klinkt Van den Oever als muziek in de oren. “Het
voorkomt dat bewoners de systemen gaan uitzetten.”

Aansluitplicht

Het bruggetje naar het concept voor het nieuwe Bouwbesluit is gemaakt.
Natuurlijk kent Van den Oever VACpunt Wonen. Zijn vrouw was er ook lid van. De
beweging is benieuwd hoe de installatiesector om zal gaan met de beoogde
keuzevrijheid die het ministerie van VROM beoogt. VROM stelt in het
concept-Bouwbesluit voor de verplichting van een meterkast bij de voordeur los
te laten. Daarbij wil ze de aansluitplicht voor gas, elektra en water
afschaffen. Het antwoord van Van den Oever op de vraag van de VACpunt Wonen is
helder: “Uit het oogpunt van veiligheid moet de afsluiters voor gas, elektra en
water bij de voordeur blijven. Dat geldt ook voor de telwerken. Het verplaatsen
van de meterkast heeft dan weinig zin.” In het nieuwe Bouwbesluit wordt ook
voorgesteld de aansluitplicht te laten vallen. “VROM redeneert dat aannemers of
consumenten uit zichzelf wel zorgen voor goede voorzieningen en aansluitingen.
In 99 procent van de gevallen zal dat wel kloppen, maar ik voorzie ook situaties
waar de gevaarlijke petroleumlamp weer tevoorschijn wordt gehaald. En dat een
rechter enkele jaren geleden zelfs bepaalde dat een kraakpand aangesloten moest
worden op gas, elektra en licht, zegt ook veel.” Van den Oever heeft ook moeite
met de milieuparagraaf die in het nieuwe Bouwbesluit komt te staan. Het idee om
milieuvriendelijk bouwen te stimuleren snapt hij, maar volgens hem is de tijd er
nog niet rijp voor. “De methodiek om milieuprestaties van gebouwen in kaart te
brengen staat nog te veel in de kinderschoenen. Nu al iets in de wet zetten,
lijkt mij te voorbarig.” Van den Oever waardeert het concept-Bouwbesluit met een
6,5. Op de vraag waar VROM nog meer de mist ingaat, antwoordt hij: “Ze gaat de
mist niet in. Een 6,5 is ruimschoots voldoende. Ik vind het bijvoorbeeld goed
dat het Gebruiksbesluit en het Bouwbesluit worden samengevoegd. Het was niet
verstandig, die twee verschillende regelingen.” De kous is daarmee niet af voor
het hoofd beleidsontwikkeling van Uneto-VNI. Dat burgemeesters en wethouders nog
steeds mogen aanwijzen welke certificaten voor een brandmeld- of
sprinklerinstallaties goed zijn, staat hem tegen. “Amsterdam kan een ander
certificaat aanwijzen dan Den Haag of Rotterdam. Als iets in de ene gemeente
veilig is dan is dat in de andere toch ook? Het betekent dat een bedrijf
zestien, zeventien verschillende certificaten moet hebben die drie- tot
vierduizend euro per stuk kosten. Dat kost veel geld en tijd.”

Epc-aanscherping

Hij snapt ook niet dat een gebouwgebonden dossier niet verplicht wordt. In
dat document zou moeten staan wat een gebouw op welk moment presteert en hoe het
eruitziet. Het maakt controle een stuk makkelijker, redeneert de deskundige. De
epc-aanscherping in het Bouwbesluit van 0,8 naar 0,6 levert volgens Van den
Oever weinig op. “VROM denkt daarmee veel energie te kunnen besparen, maar dat
gebeurt bijna niet of nauwelijks.” Op het gebied van brandveiligheid mogen de
regels soepeler van de beleidsman. In panden waar mensen verblijven die slecht
ter been zijn, vindt hij dat sprinklerinstallaties andere eisen zouden moeten
kunnen compenseren. Andere blunders ziet hij niet in het nieuwe Bouwbesluit.
Lachend noemt hij nog wel een spellingsfout. “Ergens wordt gesproken over
onplofbaar gas, terwijl het ontplofbaar moet zijn.” Op de vraag aan wie hij het
estafettestokje wil overdragen, aarzelt Van de Oever niet. “Ik zou van
NLingenieurs willen weten hoe zij het vinden, dat afgegeven certificaten van de
bouwplantoets nog niet stoelen op de wet.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels