nieuws

Bankenconsortium geeft BAM extra lucht

bouwbreed Premium

Door vernieuwde afspraken met banken krijgt BAM ruimte om op piekmomenten een hogere schuldratio te hebben.

Dat blijkt uit de convenanten met de banken die het bouwconcern uit Bunnik
gisteren bekendmaakte. Tot voor kort mocht BAM 2,5 maal zoveel schuld hebben dan
het behaalde bedrijfsresultaat – de zogeheten resource leverage ratio. Volgens
de nieuwe afspraken mag het bouwconcern op de peildata 30 juni 2010 en 30
september 2010 een ratio van 3,0 hebben. In 2011 gaan de banken en BAM ervan uit
dat een grens van 2,75 volstaat. Nederlands grootste bouwbedrijf heeft een
lening van 220 miljoen euro en een lening van 360 miljoen succesvol kunnen
herfinancieren. Voor de herfinanciering gaat BAM wel meer rente betalen.
Hoeveel, wil BAM niet zeggen. Uit de nieuwe convenanten blijkt verder dat de
banken er sterk op aandringen dat BAM zijn schuldenpositie afbouwt. Een deel van
de opbrengst uit de verkoop van het belang in baggeraar Van Oord moet gebruikt
worden voor aflossing van de lening van 360 miljoen. De banken willen deze
lening met 120 miljoen terugbrengen. Nog eens 120 miljoen aan opbrengst uit de
verkoop van de baggeraar moet gebruikt worden om een kredietfaciliteit van 550
terug te schroeven. BAM zegt in het verleden hooguit van een krediet van 230
miljoen euro gebruik te hebben gemaakt. Met de banken is afgesproken dat de 550
miljoen in ieder geval teruggebracht wordt naar 475 miljoen.

Deadline

Twee banken blijken nog niet akkoord met het opnieuw beschikbaar stellen van
de kredietfaciliteit. BAM gaat ervan uit dat de overeenkomst met het
bankenconsortium van in totaal vijftien banken er toch zonder problemen gaat
komen. “Een deadline met de banken is niet afgesproken”, zegt een woordvoerder.
Een noodscenario voor financiering is volgens hem niet aan de orde. “Dat is
volstrekt irreëel.” Met de banken is verder afgesproken dat BAM zich houdt aan
een current ratio van minimaal 1,0. Deze ratio geeft de verhouding kort vermogen
ten opzichte van korte schulden weer. Volgens BAM is de current ratio van BAM de
afgelopen jaren altijd ruim boven de 1,0 uitgekomen. “We verwachten dat dat in
de toekomst niet anders zal zijn.” Het bouwbedrijf uit Bunnik staat al maanden
in de schijnwerpers als het gaat om de bankconvenanten. BAM zou de afspraken
mogelijk niet na kunnen komen. Onzin, beweerde topman Joop van Oosten in deze
krant vorig maand. De onrust daarover is onnodig, vond hij. Halverwege 2009
bereikte BAM een leverage ratio van 2,2. In het vierde kwartaal van 2009 was de
ratio gezakt naar 0,7.

Reageer op dit artikel