nieuws

Aandeel duurzaam inenergie pas 4 procent

bouwbreed

Het Nederlands energiegebruik is in 2009 voor 4 procent gedekt door duurzame energie

De overheid streeft naar een aandeel van 20 procent in 2020. In 2008 was 3,4 procent van de opgewekte energie duurzaam.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek constateert dat de groei van het aandeel duurzame energie in de periode 1990 – 2003 jaarlijks nog geen 0,1 procentpunt heeft bedragen. De subsidieregeling Milieukwaliteit Elektrictiteitsproductie bracht een stroomversnelling teweeg.
De bijdrage van biomassa in de energievoorziening steeg van 2008 op 2009 van 2,1 naar 2,5 procent. Windmolens namen 1 procent van de energievoorziening voor hun rekening.

Reageer op dit artikel