nieuws

Werkloosheid groeit overal maar in verschillend tempo

bouwbreed

De werkloosheid is vorig jaar in alle delen van het land gestegen. Van de provincies hebben Groningen (6,7), Drenthe (6,5) en Limburg (6,2) de hoogste werkloosheidspercentages, samen met de vier grote steden die op een gemiddelde komen van 6,4 procent.

Dat komt naar voren uit de werkloosheidscijfers over 2009 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Landelijk liep het percentage op van 3,9 in 2008 naar 4,9. De grootste stijger is Noord-Brabant. Deze provincie, met veel productiebedrijven en mensen in de bouw, komt uit op een jaarcijfer van 4,9 procent. Een jaar eerder had Noord-Brabant met 3,4 procent nog de op één na laagste werkloosheid.
Zeeland scoorde afgelopen jaar het laagste percentage: 3,8. De provincie verslaat nipt Gelderland en iets ruimer Utrecht. Die laatste was in 2008 de succesvolle hekkensluiter maar zag in 2009 jaar de werkloosheid groeien van 3,3 naar 4,3 procent.
Van de vier grote steden was de werkloosheidsgroei het grootst in Amsterdam: van 4,7 naar 6,5 procent. Rotterdam blijft met 7,5 procent de lijst aanvoeren, terwijl Den Haag en Utrecht uitkomen op respectievelijk 5,4 en 5,5 procent.
De overige grotere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners vertonen ook een relatief ongunstig beeld: ze gingen van gemiddeld 4,5 naar 5,7 procent werkloosheid. De snelle groei in steden is deels te verklaren doordat daar relatief veel jongeren wonen.
Schoolverlaters hebben overal moeite werk te vinden. De jeugdwerkloosheid steeg landelijk van 8,7 procent in 2008 naar 11,2 procent in 2009. Het noorden van het land spant de kroon met een percentage 14,4 procent. In het zuiden van het land groeide de jeugdwerkloosheid het afgelopen jaar echter het hardst: van ruim 9 naar 12,4 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels