nieuws

VROM blijft Boekel op hielen zitten

bouwbreed Premium

De VROM-Inspectie blijft haar vraagtekens zetten bij de flitsvergunning die de gemeente Boekel hanteert.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Deregulering Bouwregelgeving’, waarin de
inspectie vier vooruitstrevende experimenten met bouwtoezicht onder de loep nam.
Vooral de Boekelse aanpak krijgt ervan langs, vanwege het feit dat Boekel
bouwaanvragen uitsluitend toetst op basis van de aanwezige stukken. Dat acht de
dienst onvoldoende. Boekel krijgt het advies aanvullende afspraken te maken met
marktpartijen over de wijze waarop zij invulling geven aan de technische toets
bouwaanvragen. Bovendien zouden ze die afspraken moeten borgen.

Ongelukkige keuze

Ook op het Heerenveense model heeft de inspectie kritiek. De controle in dit
model beperkt zich tot de aspecten constructieve veiligheid, brandveiligheid en
de ventilatie. Dit betekent dat bij bouwaanvragen niet wordt gekeken naar
energieprestaties, en dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij marktpartijen
ligt. De inspectie noemt dat een ongelukkige keuze, omdat een aantal van de
gecontroleerde bouwwerken niet voldoende energiezuinig bleek te zijn.

Prestatiebouwvergunning

Meer te spreken is de inspectie over de prestatiebouwvergunning die de
gemeente Skarsterlân in een nieuwbouwwijk van 50 woningen inzet.
Bouwvergunningen worden gelijk bij de grondverkoop afgegeven en aanvragers
verklaren te bouwen volgens prestatie- en bestekvoorwaarden. Het doel is om
energiezuinigere woningen te verkrijgen. Met dagelijks toezicht wordt dat doel
wel gehaald.

Reageer op dit artikel