nieuws

Vlaardingen bouwt met corporaties

bouwbreed

– De corporaties Waterweg Wonen en Samenwerking en de gemeente Vlaardingen hebben een overeenkomst gesloten die de woningproductie voor de komende twintig jaar regelt

De overeenkomst bevat ook prestatieafspraken over sloop, onderhoud, duurzaamheid en kwaliteit. Zo hebben de corporaties zich vastgelegd op de bouw van 8450 woningen tot 2030. Het convenant regelt tevens de aantallen te bouwen huur- en koopwoningen en de aantallen woningen voor bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld senioren.
De gemeente streeft naar een woningvoorraad die aantrekkelijk is voor alle inkomensgroepen. Het Vlaardingse bouwbeleid was jarenlang weinig doelgericht, met als gevolg een teruglopend inwoneraantal door de eenzijdige woningvoorraad. Vooral de midden- en hogere inkomens verlaten de stad omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden.
Voor de corporaties biedt het afsprakenpakket zekerheden over de investeringen op de lange termijn. “We weten tot 2030 waar we aan toe zijn”, zegt directeur Leo de Jong van Waterweg Wonen.

Reageer op dit artikel