nieuws

Veel zakelijke geschillen in bouwsector

bouwbreed Premium

Van alle sectoren komen in de bouw de meeste zakelijke geschillen voor.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de minister van Justitie voor de eerste keer
liet uitvoeren. Bijna twee op de drie aannemers hadden in 2006 te maken met
gemiddeld dertien serieuze problemen. Twintig procent daarvan vocht een geschil
uit voor de rechter. De meeste geschillen gaan over betaling of kwaliteit van de
geleverde goederen of diensten. Ook problemen met levertijden komen vaak voor.
In de bouw komen relatief veel zakelijke geschillen voor, doordat de sector zich
kenmerkt door instabiele relaties tussen aannemer en onderaannemer: het
ontbreekt aan een vaste stroom van opdrachten. Bovendien zijn er veel
alternatieve zakenpartners voorhanden. Onderaannemers zouden vaak te veel werk
aannemen, waardoor ze hun afspraken dikwijls niet kunnen nakomen. Landelijk
bedraagt het aantal potentiële zakelijke rechtszaken in het mkb bijna anderhalf
miljoen. Omdat rechters zoveel geschillen niet aan kunnen, adviseert het
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC, opsteller van het
rapport) minister Hirsch Ballin (justitie) het aantal zakelijke
geschillencommissies uit te breiden. Dat kan volgens het WODC onder de vlag van
de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). Ook voor de
bouwsector kan een geschillencommissie bij de SGB iets opleveren, meent Marnix
Croes, onderzoeker bij het WDOC. “De procedures zijn sneller en de kosten zijn
lager dan een gang naar de rechter.”

Denkbaar

Hirsch Ballin bekijkt met het ministerie van Economische Zaken hoe hij het
voorstel van het WODC handen en voeten kan geven. Of de minister ook een
geschillencommissie voor de bouwsector beoogt, is volgens zijn woordvoerder
“zeer wel denkbaar”. “Maar de bouwsector moet zelf het initiatief nemen. We gaan
het niet opleggen.” Bouwend Nederland laat weten positief aan te kijken tegen
een geschillencommissie. Bas van Luik, directeur van de Raad van Arbitrage voor
de bouw reageert enigszins verbaasd. “Wij beschouwen onszelf als de zakelijke
geschillen commissie in de bouw. Maar als er in de sector behoefte is aan een
andere manier van werken, staan wij daarvoor open.”

Reageer op dit artikel