nieuws

Tweede Kamer stelt bouwwetgeving even uit

bouwbreed

Veel plannen lopen een half jaar vertraging op nu de Tweede Kamer de behandeling heeft uitgesteld tot een nieuw kabinet.

Het Nationaal Waterplan, de Deltawet, de Tracéwet, de omlegging van de A9, de
ontwikkeling van de Zuid­as, de kilometerheffing, de Huisvestingswet en in een
later stadium waarschijnlijk ook de Woningwet. Gisterochtend bepaalde de Tweede
Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat dat deze wetsvoorstellen controversieel
zijn. Dat betekent dat de behandeling ten minste een half jaar vertraging
oploopt, totdat een nieuw kabinet verder kan met de behandeling. De Tweede Kamer
verklaart een wet controversieel als niet alle partijen de voorstellen zonder
meer kunnen goedkeuren. Soms willen parlementariërs nog op punten met het
kabinet onderhandelen over de inhoud van de wetsvoorstellen. Dat kan niet nu het
kabinet demissionair is.

Bouwbesluit

De omlegging van de A9 werd zodoende stilgelegd door GroenLinks, de SP en de
Partij voor de Dieren. “Er is te veel weerstand tegen deze infra”, verklaart
SP-kamerlid Paulus Jansen. “Alleen datgene wat haast heeft en een breed
draagvlak kent, kan in principe doorgaan. We proberen ook de herziening van het
Bouwbesluit door te laten gaan. Doordat dit al zoveel vertraging oploopt, weet
niemand meer waar hij aantoe is. Hetzelfde geldt voor de regels van
funderingsherstel en de branddoorslag. De nieuwe minister moet zich nog inwerken
op het onderwerp, dus waarschijnlijk gaat de Tweede Kamer hier eind maart mee
verder.” De behandeling van de kilometerheffing werd door de VVD en de PVV
tegengehouden. Tweede Kamerlid Charlie Aptroot (VVD): “Wij zijn tegen de
invoering van de kilometerheffing. Het is duur. Volgens ons onderzoek kost dit 6
tot 8 miljard euro. Het helpt niet tegen files en het is te gecompliceerd. Kijk
naar Duitsland, daar hebben ze nu ook spijt van de invoering.”

Zuidas

Ook het Nationale Waterplan en de Deltawet stuitte op verzet van de
liberalen. “De commissie-Veerman heeft zich gebaseerd op de IPPC-rapporten. Nu
die onderbouwing niet blijkt te kloppen, willen we eerst weten wat de reële
verwachtingen zijn. Het gaat wel over een investering tot 100 miljard euro.” De
ontwikkeling van de Zuidas werd door een meerderheid van de partijen
tegengehouden. Aptroot: “Wat betreft de Zuidas, willen we eerst een sluitend
financieel plaatje van de gemeente Amsterdam.” Ook de Tracéwet is door het
grootste deel van het parlement controversieel verklaard. Aptroot: “De wet gaat
ons niet ver genoeg. Bovendien is het echt nieuw beleid en dat kunnen we niet
doorvoeren met een demissionair kabinet.”

Reageer op dit artikel