nieuws

Terneuzen schrapt fase 3 van woonwijk Othene

bouwbreed

De gemeente Terneuzen ziet af van verdere uitbreiding van de woonwijk Othene

Het huidige plan waarvan fase 2 in uitvoering is, wordt wel volgebouwd. Dit blijkt uit de structuurvisie 2025.
De gemeente komt met dit voorstel omdat de vraag naar extra nieuwe woningen in de toekomst beperkt blijft door een daling van het aantal huishoudens op termijn. Het huidige bestemmingsplan biedt ruimte voor 1450 woningen waarvan er nog 650 ontwikkeld moeten worden.
Het schrappen van fase 3 kan wel gevolgen hebben voor de ontsluiting van de totale wijk op de N290. De financiering daarvan zou betaald worden uit de grondexploitatie van fase 3.

Reageer op dit artikel