nieuws

Tekenaars en rekenaars werken vanuit één model

bouwbreed Premium

Met de integratie van een rekenanalyse en een 3D-tekenmodel van gebouwconstructies hoopt softwaregigant Autodesk een einde te maken aan hoge faalkosten en een inefficiënt ontwerp- en uitvoeringsproces.

Nadat de tekenaar in Revit Structure de draagconstructie heeft gemodelleerd, gaat de constructeur er in Robot Structure Analysis mee verder om de krachten te berekenen en grafisch voor te stellen. Reseller van deze software voor de Benelux, Itannex, gaat ongetwijfeld aandacht besteden aan deze noviteit.
De koppeling tussen tekenen en (be)rekenen van gebouwconstructies is de grootste kracht van Robot Structure Analysis. Wijst het programma uit dat tijdens een iteratief rekenproces een kolom gaat bezwijken onder de druklast, dan past de kolomconfiguratie zich in Revit Structure grafisch automatisch aan. “Er is sprake van slechts één centraal model waarin alle bewerkingen gelijk 1:1 zichtbaar zijn”, zegt consultant Rudy de Smedt van Prodesk Benelux, distributeur van Autodesk-software.
“Tussen rekenaar en tekenaar hoeven communicatiestoornissen die leiden tot hoge faalkosten, niet meer voor te komen. Men kan tijdig ingrijpen in ontwerpfouten en men werkt altijd met de meest actuele modelversie. Ik wil niet zeggen dat dit proces sneller werkt dan aparte reken- en tekenprocessen, maar het is kwalitatief wel van een hoger niveau.”

Zichtbaar

Robot Structure Analysis berekent en simuleert in visuele weergaven alle typen belastingen van gebouwgebonden constructies, zoals druk-, trek- en dynamische belasting en steunpuntsverplaatsingen.
Algoritmes voeren iteratieve belastingprocessen uit op staafstructuren, plaatelementen en volume-elementen, zoals grote massieve blokken als stuwdammen, funderingen van windmolens of sluisdeuren. Het programma is op zich niet nieuw, maar heeft zich wel aangepast aan de Eurocodes die gelden voor gewapend beton- en staalelementen. Tot voor 2010 hanteerde elk Europees land op eigen manier rekenmethodes voor constructies. Een Belgische constructeur berekende de windbelasting anders dan zijn Nederlandse collega. Een Duitse constructeur houdt bij het ontwerp van een gebouwconstructie rekening met aardbevingen; in Nederland hoeft dat niet. In de Eurocodes gelden sinds 2010 gemeenschappelijke Europese afspraken over fundamentele berekeningsmethoden en ontwerpnormen.
“Als één van de weinige constructieberekeningsprogramma’s hanteert Robot Structure Analysis deze nieuwe Eurocodes. Veel andere softwarehuizen met rekensoftware voor constructies werken nog met nationale codes. Die lopen een achterstand op. Een constructeur met RSA kan zijn diensten in heel Europa aanbieden, omdat internationale ontwerpnormen worden gehanteerd”, weet De Smedt.
Constructeurs die nog niet met Revit Structure werken, hoeven niet te wanhopen. Zij kunnen in Robot Structure Analysis zelf een geometrische configuratie opzetten en berekeningen maken. Echter, werken in een BIM-omgeving met een 3D model zal steeds vaker worden vereist, dus meegaan is wel het devies.

Itannex assisteert bij RSA

Reseller van AEC-software (Architectural, Engineering en Construction) voor de Benelux, Itannex, helpt bij de implementatie van Robot Structure Analysis en gaat constructeurs opleiden om met dit programma te werken. Itannex ontwikkelt actief mee met het creëren van integrale platforms waarin de gehele bouwketen binnen één Bouw Informatie Model (BIM) werkt. Een programma als Robot Structure Analysis past goed in dit plaatje, omdat de constructieve berekeningen gelijk worden vertaald in het geometrische 3D-model.

Reageer op dit artikel